Pres release
 
Christina Bjartell  och Mattias Jönsson verksamhetschef på Capio i Malmö deltar i projektet som leds av Damon Tojjar .
 
Kan artificiell intelligens bidra till smartare användning av sjukvårdens resurser och leda till en bättre diabetesvård? Tillsammans med Region Skåne tar Lunds universitet täten i en satsning på e-hälsa och diabetes.
- Vinnare är både patienten och samhället, säger Damon Tojjar som leder projektet.
Damon Tojjar.
 
Efter att ha fått diagnosen typ 2-diabetes väntar för det mesta en krokig väg till bästa behandlingen kantad av många olika läkemedel. I dagens riktlinjer saknas specifik vägledning i vilket preparat som bäst passar den enskilde patienten. Samtidigt har såväl antalet patienter som nya godkända produkter ökat i antal de senaste åren. Resultatet är att allt fler läkemedel skrivs ut till allt fler patienter, utan adekvat uppföljning och utvärdering.
Ger rekommentationer

Ett intelligent digitalt beslutsstöd ger läkare behandlingsrekommendationer anpassade till varje enskild patient. Detta genom att verktyget samlar in och tolkar patientdata. Patienten kan med sin app få större möjlighet att förstå och följa sin behandling, och därigenom få bättre kontroll över sin diabetes.
 
Mattias Jönsson.
Lösningen bygger på artificiell intelligens vilket innebär att behandlingsrekommendationerna som presenteras bygger på en kombination av en ansenlig mängd data och variabler som den enskilda läkaren normalt sätt inte kan hantera.
 
Trettiotal vårdcentraler
Under 2017 deltar ett trettiotal vårdcentraler i projektet med Region Skåne som huvudman.
-    Detta kan innebära en stor vinst och ökad trygghet för patienten samtidigt som det löser en viktig utmaning för sjukvården, säger Mattias Jönsson verksamhetschef vid Capio citykliniken i Malmö som deltar i projektet.
Professor Patrik Midlöv vid Centrum för primärvårdsforskning är koordinerande prövare:
-    Det är mycket på gång inom e-hälsa men det är viktigt att dessa innovationer utvärderas vetenskapligt i en
 
rigorös klinisk studie såsom vi gör i detta projekt innan de införs på bred front.
Patrik Midlöv.
 
"Först i världen"
- Vi är först i världen med denna lösning, tack vare vårt fantastiska team av experter från klinik, akademi och industri, inom både medicin och teknik. Vi bygger lösningar som löser sjukvårdens utmaningar och är på god väg att bygga ut systemet mot flera andra viktiga folksjukdomar i närtid, säger Damon Tojjar som är forskande läkare vid Lunds universitets Diabetescentrum som själv varit med om att framgångsrikt utveckla och få godkänt läkemedel i Europa, USA och andra delar av världen.
 
Fakta/Diabetes
Diabetes är den snabbast växande folksjukdomen i världen. År 2040 beräknas fler än 640 miljoner människor vara drabbade. Typ 2-diabetes utgör 90 procent av alla fall. Utan behandling leder sjukdomen till svåra följdsjukdomar och kan leda till njursvikt, blindhet, amputationer, hjärtinfarkt och stroke.
 
Möt oss i Almedalen!
Medverkande på seminariet i Almedalen: Göran Hägglund (moderator), Johan Assarsson (Inera), Heidi Stensmyren (Sveriges läkarförbund), Anders Åkesson (Region skåne), Niklas Eklöf (eHälsomyndigheten), Janeth Leksell (Uppsala universitet) och Damon tojjar (Lunds universitet).
 
Intresserad av att veta mer? Välkommen till vårt seminarium i Almedalen onsdagen den 5 juli kl 16-17, Hästgatan 13, Visby
 
Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård?
Utvecklingen inom e-hälsa går rasande fort och nya evidensbaserade lösningar som kan förbättra läkemedelsbehandlingen och livskvaliteten för personer med diabetes är redan här. På vilket sätt bidrar de till en bättre diabetesvård? Hur tar vi vara på dessa initiativ och hur kan de implementeras?
 
Läs mer om seminariet
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt