Det bidde inte ens en tumme.
 
Efter att under lång tid ha förhalat en önskvärd nationell samordning för användning av FGM kastar nu TLV in handduken.
 
Ett minst sagt märkligt och uppseendeväckande agerande, som nu riskerar att bidra till fortsatt ojämlik subvention och förskrivning i landet med stora regionala olikheter.
 
Detta trots att flera länder i Europa – senast i raden Frankrike – beslutat om obegränsad subvention för alla med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes med multipel insulin-behandling.
 
Man frågar sig om inte TLV nu diskvalificerat sig själv i sin självpåtagna roll som hälsoekonomisk utredare; i den uppgiften borde väl rimligen ingå att i egen regi ta fram nödvändiga underlag, och samverka med motsvarande organ inom EU.
 
Jan Bolinder. Professor/överläkare
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 
________
 
 
TLV tar semester utan att leverera hälsoekonomiskt dokument för FGM. Ett års arbete
Publicerad 13 juni 2017
 
Ingen utvärdering av FreeStyle Libre
Nedan är utlagt på TLVs www
 
"TLV har inte möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre, eftersom företaget som marknadsför produkten valt att inte bidra med nödvändigt underlag.
 
I dag använder minst 27.000 patienter i Sverige FreeStyle Libre och merkostnaden för den användningen är minst en kvarts miljard kronor per år. FreeStyle Libre har introducerats utan ordnat införande vilket lett till ojämlik tillgång beroende på var i landet patienten bor.
 
– Det är viktigt att rätt patienter får FreeStyle Libre så det är olyckligt att vi nu inte har möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering, säger Malin Blixt, enhetschef.
 
TLV:s utvärdering inom medicinteknikuppdraget skulle legat till grund för en nationell rekommendation från landstingens NT-råd. Syftet med rekommendationen var att ge förutsättningar för en jämlik tillgång till FreeStyle Libre.
Bakgrund
TLV påbörjade en hälsoekonomisk utvärdering av FreeStyle Libre sommaren 2016. På hösten samma år ansökte företaget som marknadsför produkten om att den skulle ingå i läkemedelsförmånerna och utvärderingen till NT-rådet avbröts.
 
I mars 2017 återkallade företaget sin ansökan och TLV återupptog då utvärderingen som skulle ligga till grund för NT-rådets rekommendation. Företaget har nu valt att inte bidra med materialet från ansökan och TLV kan därför inte publicera den utvärdering som gjorts.
 
För att TLV ska kunna återuppta arbetet krävs att företaget bidrar till en utvärdering."
 
Publicerad 13 juni 2017
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt