8/6 försvarade IHE:s Sofie Persson sin avhandling kring socioekonomiska konsekvenser av typ-1 diabetes
Disputationen ägde rum vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, den 8 juni 2017.
 
Avhandlingens titel är “Socioeconomic Consequences of Childhood Onset Type 1 Diabetes – a case study of the impact of an early life health shock” och undersöker de socioekonomiska konsekvenserna av typ-1 diabetes och hur en hälsochock tidigt i livet kan påverka socioekonomisk status som vuxen.
 
Hela vhandlingen som free
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt