Ingen utvärdering av FreeStyle Libre
 
Nedan är utlagt på TLVs www
 
TLV har inte möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre, eftersom företaget som marknadsför produkten valt att inte bidra med nödvändigt underlag.
 
I dag använder minst 27.000 patienter i Sverige FreeStyle Libre och merkostnaden för den användningen är minst en kvarts miljard kronor per år. FreeStyle Libre har introducerats utan ordnat införande vilket lett till ojämlik tillgång beroende på var i landet patienten bor.
 
– Det är viktigt att rätt patienter får FreeStyle Libre så det är olyckligt att vi nu inte har möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering, säger Malin Blixt, enhetschef.
 
TLV:s utvärdering inom medicinteknikuppdraget skulle legat till grund för en nationell rekommendation från landstingens NT-råd. Syftet med rekommendationen var att ge förutsättningar för en jämlik tillgång till FreeStyle Libre.
 
Bakgrund
TLV påbörjade en hälsoekonomisk utvärdering av FreeStyle Libre sommaren 2016. På hösten samma år ansökte företaget som marknadsför produkten om att den skulle ingå i läkemedelsförmånerna och utvärderingen till NT-rådet avbröts.
 
I mars 2017 återkallade företaget sin ansökan och TLV återupptog då utvärderingen som skulle ligga till grund för NT-rådets rekommendation. Företaget har nu valt att inte bidra med materialet från ansökan och TLV kan därför inte publicera den utvärdering som gjorts.
 
För att TLV ska kunna återuppta arbetet krävs att företaget bidrar till en utvärdering.
 
Publicerad 13 juni 2017
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Nyhetsinfo
www rted DiabetologNytt