Studien CANagliflozin cardioVascular Assessment Study (CANVAS) har idag just presenterats på American Diabetes Association (ADA) mötet.
 
Det är en stor randomiserad studie som testade två doser av canagliflozin, SGLT2-hämmare, mot placebo hos patienter med typ 2 diabetes, både med och utan tidigare kardiovaskulär sjukdom.
 
Resultaten anger
 
• att den samlade risken för kardiovaskulära händelser minskade med 14%,
• risken för hjärtsvikt minskade med 33%
• risken för att få allvarlig njurskada pga diabetes minskade med 40%
 
”Detta är i linje med resultaten från den tidigare publicerade EMPA-REG OUTCOME studien (N Engl J Med 2015) och antyder klinisk nytta med SGLT2-hämning, således mera av en klasseffekt, säger prof Peter Nilsson.
 
Detta öppnar dörren för vidgad behandling.
 
Dock måste man även beakta att risken för amputation fördubblades i CANVAS, och detta kan betyda att försiktighet bör iakttas för förskrivning till patienter med svår perifer artärsjukdom.
 
Svenska riktlinjer från Socialstyrelsen 170529 har redan idag en positiv skrivning om nyttan med empaglflozin Jardiance® med prio vid T2DM med etablerad hjärt- och kärlsjukdom - och detta kommer sannolikt framöver även att gälla för närbesläktade canagliflozin.
 
Dock väntar vi ännu på studiedata av liknande slag för ett tredje läkemedel inom gruppen, dapagliflozin”, säger Peter M Nilsson, professor och överläkare vid SUS i Malmö.
 
I USA förskrivs canafliflozin Invokana® mest. I Sverige förskrivs mest Jardiance® empa och på plats 2 Forxiga® dapa 
 
Fynden publiceras idag i N Engl J Med.
 
Comment
Professor Neal: We do not know why there was an increased risk of amputation, but further work is needed in this area. But now we urge caution in prescribing this drug to people at increased risk of suffering amputations
 
The study of more than 10 000 patients with T2DM in 30 countries also found that the drug offered protection not just for people already suffering cardiovascular disease, but for all with T2DM
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt