Nedan har skickats till DiabetologNytt redaktionen

Socialstyrelsen har publicerat nya nationella riktlinjer för diabetesvård. Inga förändringar på blodtrycksfronten.

Noterbart är att man under 

Tillstånd: Typ 2-diabetes med högt blodtryck skriver följande: ”Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Man refererar således inte ens till ACCORD-studien i det vetenskapliga underlaget, vilket är anmärkningsvärt.

Man har mestadels fokuserat på att revidera avsnitten om nya glukossänkande läkemedel och fetmakirurgi.

Socialstyrelsen verkar ha fått försommartrötthet. Det borde ha varit dags att se över blodtrycksavsnittet om man inte gjort det sedan 2008. Speciellt som NDR har publicerat vetenskapliga data på svenska typ 2 diabetes patienter.
 

En annan kollega skriver i sammanfattning

Detta är en alldeles häpnadsväckande usel faktaresistens. Det är som om ingenting hänt sedan 2008. Framförallt ACCORD och uppföljande ACCORDION. Europeiska nya riktlinjer har kommit + alla meta-analyser + svenskt NDR-material vid typ 2 diabetes.

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt