DiabetologNytt
 
 
Överst till vänster finns tidningen
klickbar pdf
 
Tar 15-30 sek att ladda ner,
vänta in tiden lite, då en hel del sidor med tabeller, illustrationer, fotografier etc
 
Tidningen kommer med posten till Dig som medlem i SFD,
inom 1,5-2 veckor
 
Välkommen till Sommarnumret av DiabetologNytt. Senaste halvåret har exceptionellt mycket hänt inom diabetologin, både kliniskt och vetenskapligt, i Sverige och internationellt.
 
Saknar du något eller något du själv vill rapportera, något som hänt eller något som du skrivit eller vill skriva om – maila då redaktionen så tar vi in det på www och/eller i tidningen.
 
Lte axplock från tidningen
 
• Diabetesforum i april med 1000 besökare refereras på sid 110-113 och 128-130.
 
SFDs nya styrelse finner du på si dan 133 – era nya kollegor. Representation nns med två kolleger från primärvård liksom kollegor från sjukhus- och barndiabetes.
 
Flera NDR-artiklar refereras på sid 150-156. Gapet avseende hjärtkärl- sjukdom har för personer med typ 1 diabetes jämfört med individer utan diabetes nästan halverats senaste 10 åren och för typ 2 diabetes ser vi i Sverige 20% minskning – det är mer än för personer utan dia- betes under motsvarande tid.
 
Priser och diplom för bästa kliniska och prekliniska avhandling nns liksom motiveringar i DiabetologNytt. Pris till förtjänstfullt diabetesteam och bästa kvalitetsarbete, se sid 156-157.
 
Senaste året har 40 olika diabetesavhandlingar producerats; se sid 179-181.
 
CGM/FGM diskuteras omfattande just nu och finns i tidningen på
sid 125, 134, 138, 157, 168, 173, 182-186, 196-199, 207-210, 214- 220, 221-226. Vårdprogram för insulinpump och CGM/FGM från NPR-D från mars 2016 nns på sid 159-167.
 
Mycket diskussion har förts i media kring föräldrar som bygger egen icke CE-märkt utrustning. Detta diskuteras och refereras på sid 122 och 144.
 
Senaste nytt om SGLT2-hämmare finns på sid 200, 206 och 211.
 
• Internationellt konsensus-dokument kring typ 1 diabetes och fysisk aktivitet finns på sid 193-196.
 
Önskan om en riktigt fin sommar 2017,
Den Allra Bästa Sommaren
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt