Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 
Tarmfloran har nyckelroll vid behandling med klassisk diabetesmedicin
 
Nu klarnar bilden av hur det klassiska diabetesläkemedlet metformin verkar i kroppen. En studie vid Sahlgrenska akademin och universitetet i Girona indikerar att den kliniska effekten – stabilare blodsocker – uppnås via påverkan på tarmfloran.
 
– Det är fascinerande att det inte är helt klarlagt hur metformin fungerar, trots att det använts kliniskt i 60 år, konstaterar Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin, och ledande forskare bakom studien som publiceras i Nature Medicine.
 
Människans kropp innehåller fler bakterier än mänskliga celler. De flesta av dessa bakterier utgörs av den normala tarmfloran. Inuti våra kroppar finns det alltså en enorm mängd bakteriegener utöver generna i våra egna celler – det så kallade metagenomet.
 
Bättre sockeromsättning
Fredrik Bäckheds forskargrupp vid Sahlgrenska akademin har tidigare visat att tarmfloran är förändrad hos patienter med typ 2-diabetes och efter överviktskirurgi. Genom att genomföra en klinisk studie på patienter med nydebuterad diabetes har gruppen nu också kunnat klarlägga hur tarmfloran förändras av metformin, ett av de vanligaste diabetesläkemedlen.
 
Sekvensering av metagenomet hos 40 individer före och efter behandling visade att tarmfloran ändrades kraftigt redan två månader efter inledd behandling. Genom försök i laboratoriet kunde forskarna visa att metformin ökar tillväxten av flera bakterier som kopplas till förbättrad metabolism.
 
– Transplantation av tarmfloran från patienter före och efter behandling till bakteriefria möss visade att den metformin-förändrade tarmfloran i alla fall delvis kan förklara de goda effekterna av metformin på sockeromsättningen, säger Fredrik Bäckhed.
 
Vidare försök i studien klarlade att metformin direkt påverkar genuttrycken hos ett flertal bakteriegener, vilket potentiellt kan förklara läkemedlets effekter på tarmfloran.
 
Hjälp till fler framöver
Metformin säljs under flera namn, från olika tillverkare. Vissa personer med diabetes typ 2 botas av läkemedlet eller får en fördröjd sjukdomsutveckling, andra blir inte hjälpta. Vanligaste biverkningarna är tarmproblem som diarréer och buksmärta.
 
– Tänk om vi i framtiden kan förändra tarmfloran så att fler svarar på behandlingen, och att bieffekterna kan minska genom att man förändrar tarmfloran hos patienter som ska ställas på metformin, avslutar Fredrik Bäckhed.
 
Länk till artikeln: 
 
ABSTRACT
Metformin alters the gut microbiome of individuals with treatment-naive type 2 diabetes, contributing to the therapeutic effects of the drug
 
Hao Wu,Eduardo Esteve,Valentina Tremaroli,Muhammad Tanweer Khan,Robert Caesar,Louise Mannerås-Holm,Marcus Ståhlman,Lisa M Olsson,Matteo Serino,Mercè Planas-Fèlix,Gemma Xifra,Josep M Mercader,David Torrents,Rémy Burcelin,Wifredo Ricart,Rosie Perkins,José Manuel Fernàndez-Real& Fredrik Bäckhed
 
Abstract
Metformin is widely used in the treatment of type 2 diabetes (T2D), but its mechanism of action is poorly defined. Recent evidence implicates the gut microbiota as a site of metformin action. In a double-blind study, we randomized individuals with treatment-naive T2D to placebo or metformin for 4 months and showed that metformin had strong effects on the gut microbiome. These results were verified in a subset of the placebo group that switched to metformin 6 months after the start of the trial.
 
Transfer of fecal samples (obtained before and 4 months after treatment) from metformin-treated donors to germ-free mice showed that glucose tolerance was improved in mice that received metformin-altered microbiota. By directly investigating metformin–microbiota interactions in a gut simulator, we showed that metformin affected pathways with common biological functions in species from two different phyla, and many of the metformin-regulated genes in these species encoded metalloproteins or metal transporters. Our findings provide support for the notion that altered gut microbiota mediates some of metformin's antidiabetic effects.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt