Vi tar fram anpassad information om de undersökningar och behandlingar som rekommenderas i Nationella riktlinjer.
 
Patientversionerna görs tillgängliga i samverkan med 1177 Vårdguiden. Där finns nu länkar till ytterligare åtta patientversioner som ska hjälpa till att stärka patientens delaktighet i sin vård och behandling.
 
Dessa är ledgångsreumatism, benskörhet, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, artros i höft, artros i knä, 
 
diabetes typ 1 
 
graviditetsdiabetes
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt