Du som var med på Diabetesforum i Sthlm i slutet av april
kanske missade någon föreläsning eller så kanske du vill fördjupa dig i ämnet än mer
 
Eller kanske du hade svårt att åka och deltaga,
men gärna vill ta del av föreläsningar
 
De flesta föreläsares bilder finns nu utlagda
 
 
2. Gå till Program
 
3. Klicka på respektive föreläsares bilder så ser du dem efter någon sekund
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt