Tilldelas Professor Mona Landin-Olsson
 
Mona har som ordförande för SFD under åtta år framgångsrikt arbetat med att utveckla svensk diabetesvård. Hon har i det Nationella Diabetesteamet gjort stora insatser för att öka kunskapen om diabetes både för vårdgivare, patienter och allmänhet.
 
Mona har på ett engagerat sätt drivit svensk diabetologi i organisationskommittén för Diabetesforum, årligen vara med och arrangera nationella SFD möten och genom att driva diabetesfrågor under Almedalsveckan i Visby.
 
Mona har varit, och är, en inspirerande och kreativ ledargestalt inom svensk diabetologi.
 
Mona LandinOlsson har även bidragit stort till svensk diabetologi genom sin forskning som spänner från studier på betacells-funktion till graviditetsdiabetes. Mona har hjälpt fram ett flertal doktorander som aktiv forskare, har bland annat koncentrerat sin forskning på att tidigt identifiera biomarkörer som kan hjälpa till att identifiera patienter med ökad risk för komplikationer redan vid diagnostillfället.
 
Mona Landin-Olsson är även ansvarig för DISS (Diabetesincidensstudien i Sverige) som startade 1983 och inkluderar ny-diagnosticerade patienter med diabetes i åldrarna 15-34 år.
 
SFDs styrelse vill därför härmed utse Mona Landin Olsson till hedersledamot för Svensk Förening för Diabetologi.
Sammantaget är Mona Landin-Olsson en givet val till att utses som hedersledamot för Svensk förening för diabetologi.
 
För styrelsen för SFD
David Nathanson
ordförande
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt