Diabetesenkäten och Diabetesprofilen
Nya sätt för personer med diabetes att delta och förbättra diabetesvården
 
NDR har tagit fram en patientenkät som ska ge kunskap om hur vardagen med diabetes fungerar och om vården ger det stöd som behövs. Enkäten testas just nu på flera vårdenheter och kommer därefter att erbjudas alla diabetesmottagningar i landet.
 
Som ett led i arbetet med enkäten har NDR också skapat ”Min Diabetesprofil” där du som patient själv kan se både dina enkätsvar och medicinska uppgifter, som tex blodtryck och HbA1c. Detta ger dig som patient möjlighet till ökad insyn och delaktighet i din egen vård och behandling. Min Diabetesprofil nås via NDRs hemsida efter inloggning med Mobilt Bank-ID.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt