Hej!
 
Jag kanske skulle ha gjort min röst hörd under paneldebatten på Diabetesforum förra veckan..
 
TLVs Kunskapsunderlag hälsoekonomi vid FGM ska till NT-rådet inför beslut om nationell rekommendation för FreeStyle Libre - och ska ju vara klart i maj.
 
 
Skickar därför detta brev för att framföra våra synpunkter från primärvården.
Med stor förhoppning om att Ni vill ta detta i beaktande.
 
Vänligen
Eva Heed
Samordnande diabetes sjuksköterska
Region Örebro Län
 
 
Användande av FGM (flash glucose monitoring) på patienter med typ 2 diabetes i primärvård.
April 2017
 
I primärvården finns både unga, yrkesverksamma och gamla multisjuka patienter med typ 2 diabetes som behandlas med 4-dos insulin
 
På vår vårdcentral finns just nu ca 7 % med 4-dos insulin, dvs ca 80 patienter.
I vårt arbete som diabetes sjuksköterskor i primärvården ser vi återkommande problem vid insulinbehandling hos typ 2 diabetiker.
 
Problemen handlar ofta om svängande och/eller höga blodsockervärden som är svåra att förstå och hantera. Hos många finns även en ständig oro för låga sockervärden. Det kan också handla om att man inte testar sig av olika anledningar. Det kan vara svårt att komma ihåg, det kan finnas funktionsnedsättningar som gör det svårt praktiskt att genomföra självtester eller så känner man inte av sitt blodsockerläge och är då inte så motiverad till att göra självtester.
 
För att kunna ställa in ett blodsocker som inte är optimalt krävs det regelbundna självtester vilket ställer stora krav på våra patienter.
- Att få till en 7-punktskurva under arbetstid, kanske flera dagar, inverkar stort på din vardag på många sätt.- Att mitt i natten, tända lyset och sticka sig i fingret för att kunna fånga upp en nattlig känning som du annars är omedveten om, är inte helt optimalt för din nattsömn.- Att skriva ner alla värden, se ett samband, gissa vart sockret är på väg är inte helt lätt.- Att behöva sticka sig i fingret när man är på restaurang, i affären, på gymmet, dvs vara offentlig med sin sjukdom är inte självklart för alla.
När vi fick möjlighet att testa FGM på ett antal patienter valde vi omsorgsfullt ut patienter med dålig metabol kontroll och svårinställda värden.
 
Våra inklusionskriterier :
4-dosinsulin i kombination med något av nedanstående kriterier
1. Högt HbA1c/svårinställd diabetes
2. Svårigheter till självtestning pga fysiskt handikapp-
3. Stickrädsla
 
Citat från några patienter som fått möjlighet att prova FGM;
”Jag kände för första gången på mycket länge att jag förstod och hade kontroll på mitt blodsocker” (man född -86, diabetes sedan -08)
 
”Trodde att jag hade bra kontroll över hur det fungerar med sockret men inser att det finns en hel del att lära. Förvånad över låga värden som jag inte känt av” (man född -54, diabetes sedan 90-talet)
”Haft diabetes i många år men lär mig fortfarande och tycker att det först nu blivit intressant att se hur sockret ligger och påverkas av det jag äter och av livet i stort” (man född -48, diabetes sedan -88)
”Kan på det här viset kolla blodsockret x flera, även då avgöra om jag ska, behöver äta eller låta bli” (kvinna född-68, diabetes sedan-98)
 
Vi som diabetes sjuksköterskor ser många fördelar både för patienten och för oss själva med kontinuerlig kontroll av blodsockret.  Vi får mer information om hur dygnet ser ut för våra patienter vilket gör det lättare att skräddarsy behandlingen. Patienterna får en ökad förståelse för sitt blodsocker och kan därmed bli mer delaktiga i sin behandling.
 
Att man behöver särskilda kriterier för användandet har vi full förståelse för då det är en stor kostnad för vården. Men diagnosen får inte avgöra vem som ska ha möjlighet använda FGM .
 
Att ha typ 2 diabetes betyder inte per automatik att det är lättare att hantera sjukdomen.
En typ 2 diabetiker med 4-dos insulin kan ha samma problem med att reglera sitt blodsocker som en typ 1 diabetiker och ska därför ha samma möjligheter att få tillgång till ny teknik.
 
Vi ber Er ta med denna patientgrupp när ni nu ska besluta om vilka som ska få möjlighet att använda ny teknik som finns och kommer att finnas på marknaden i framtiden.
 
Mvh
Eva Heed och Annelie Bertling
Diabetes sjuksköterskor
Kumla Vårdcentral
Region Örebro Län
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt