"Det ska bli enklare att röra på sig och äta bra". Rapport från Folkhälsomyndighet och Livsmedelsverket till Regeringen. Fetman kostar samhället 70 miljarder SEK per år


Det är dyrt för samhället med medborgarnas ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet. Enbart fetman
kostar uppskattningsvis 70 miljarder kronor per år


Hälsan blir dessutom alltmer ojämlik. Låg utbildningsnivå ger kortare livslängd.

Folhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har överlämnat i dagarna en rapport till regeringen med förslag till åtgärder för att stärka arbetet både med ohälsosamma matvanor och den fysiska aktiviteten.

Det ska bli enklare att äta bra och röra på sig

TT Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt