Hedersledamöter i Svensk Förening för Diabetologi SFD
Namn
Utdelat vid möte i stad
Årtal
 
Nedan är en samlad lista på Kollegor som gjort förtjänstfulla diabetes-insatser och under åren är utsedda som Hdersledamot i SFD
 
Claes Hellström
Karlstad
1997
Jan Östman
Karlstad
1997
Per Björntorp
Karlstad
1997
Bengt Persson
Karlstad
1997
Sven-Erik Fagerberg
Karlstad
1997
Folke Lithner
Karlstad
1997
Bengt Schersten
Karlstad
1997
Bengt E Karlberg
Karlstad
1997
Otto Westphal
Linköping
2001
Yngve Larsson
Linköping
2001
Göran Blohme
Göteborg
2005
Suad Effendic
Göteborg
2005
Lars Wibell
Mora
2006
Lars Olof Almer
Mora
2006
Margareta Nilsson
Stockholm
2007
Stefan Löfstedt
Stockholm
2007
Kerstin Brismar
Örebro
2008
Jan-Olof Jeppsson
Örebro
2008
Madeleine Svensson
Örebro
2008
Lars Ryden
Uppsala
2009
Uld Adamson
Uppsala
2009
Johnny Ludvigsson
Göteborg
2010
Åke Lernmark
Göteborg
2010
Gisela Dahlqvist
Karlstad
2011
Elisabeth Agardh
Karlstad
2011
Ulf Smith
Visby 2012
Carl-David Agardh
Stockholm
2013
Christian Berne
Stockholm
2013
Anders Nilsson
Helsingborg
2013
Bengt Lindblad
Helsingborg
2013
Anders Kämpe
Örebro
2015
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt