Ny forskning från Luleå Tekniska Universitet visar att glukosnivåer naturligt fördubblas hos kvinnan under förlossning, vilket ger extra krafter under förlossningsarbetet och en söt, energirik modersmjölk åt barnet.
 
Hos kvinnor med diabetes hålla i dagsläget glukosnivåerna låga med insulin och som en konsekvens av det blir barnet trött, får lå¨ga blodsocker.
 
Det kan förklara att det är svårt att ställa in blodglukos nivån hos kvinnor med diabetes under och efter en förlossning, säger Anitha Risberg, med dr i fysiologi vid Luleå Universitet. I och med studiens resultat menar hon att även kvinnor med diabetes kan tillåtas ha naturligt förhöjda blodglukos värden direkt efter förlossningen. Mer forskning behövs
 
 
I hela sitt liv har Anitha Risberg intresserat sig för fysiologi och utbildade sig så småningom till lärare i fysiologi och anatomi. I samband med utbildningen vid Uppsala universitet fick hon också möjlighet att börja forska, något som nu lett till en avhandling om graviditetsfysiologi.
 
– Detta i kombination med att jag har fött fem barn gjorde att jag gled in på området, säger hon.
Disputationen ägde rum vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet för en tid sedan. Det som Anitha har undersökt är de hormonella förändringarna och vätskebalansen under graviditet, förlossning och det första dygnet efter förlossning.
Vad har du kommit fram till?
 
– Att reglering av vattenbalansen, som ses hos icke-gravida, är annorlunda under förlossning och därför bör vätsketillförsel ske med viss försiktighet. Men även att kvinnor med värksvaghet avvek på flera sätt från de kvinnor som hade normala eller snabba förlossningsförlopp. Deras värkarbete tog lång tid och vätsketillförsel medförde sjunkande natriumhalt.
 
Sammanfattningsvis så är vätskebalansen annorlunda reglerad under graviditet och förlossning. Förlossning innebär en förändring från ett fysiologiskt krävande tillstånd, graviditeten till ett annat krävande tillstånd, laktationen (amning). När moderkakan lossnar försvinner alla de hormoner och andra substanser som bildats där. Samtidigt sker första mötet mellan mamma och barn. Förlossning och timmarna direkt efter förlossningen är därför turbulenta ur såväl fysiologisk och som psykologisk synvinkel, vilket också visades i att stressnivån var hög.
 
I dag bor hon i Ånge och undervisar i medicin vid Uppsala universitet, där hon ansvarar för en distansutbildning i en kurs som heter Medicinsk introduktion.
– Den vänder sig till dem som behöver medicinsk kompetens i sitt yrke och många av de som läser är kemiingenjörer i läkemedelsindustrin, civilingenjörer som vill arbeta med medicin, översättare, psykologer, journalister, personliga tränare, lärare och alternativmedicinare. Jag har till och med en professor i ekonomi med på kursen.
 
Vid sidan av sin tjänst driver hon utbildningsföretaget Reagea Health and Education, där hon bland annat hjälper Mittuniversitet med utbildningar och föreläsningar. Förra hösten utsågs hon till bästa läraren vid Mittuniversitetet i Sundsvall, där motiveringen bland annat löd ”att hon på ett intressant, pedagogiskt och inspirerande sätt undervisar så att det blir till glädje och nytta för såväl hela gruppen för var enskild student.”
 
När det gäller min yrkesverksamhet så kommer jag att jobba vidare med min forskning vid Uppsala universitet och Mälarsjukhuset i Eskilstuna men givetvis också undervisa i medicin, säger Anitha.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt