Information kring munhälsa publicerad på webben också, se följande länk.
Ett års arbete. Besök, printa ut och sprid till patienter med diabetes
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
De här informationsbladen kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter och tandvårdspersonal. Skriften beskriver hur viktigt det är att personer med diabetes informerar sin tandläkare/tandhygienist att de har diabetes och bokar en tid för undersökning.
 
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard.225.html
 
Munhälsa vuxna info:
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/information-till-dig-som-har-diabetes-om-vikten-av-god-munhalsa.html
 
Munhälsa barn info föräldrar:
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vikten-av-god-munhalsa-vid-diabetes-hos-barn-ungdom.html
 
Tandvårdspersona infol:
 
Vill Du läsa mer och ta hem mer material, ex vis hur hantera HbA1c över 70 hos vuxna typ 1 diab, vårdcehtral, barn-ungdom,
eller webbutbildning för vård av äldre med diabetes, 16 000 har varit inne där, eller / framgångsfaktorer för diabetes;
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard.225.html