Livsmedelsverket och Socialstyrelsen skriver i sin press release att våra levnadsvanor har stor betydelse för hälsan och för risken att utveckla olika sjukdomar. 
 
Att äta hälsosammare och inte dricka för mycket alkohol minskar risken för högt blodtryck.
 
Små förbättringar i matvanor kan ge stora vinster för invididen. Att förändra matvanor kan vara en utmaning. Många patienter vill ha stöd från hälso- och sjukvården.
 
NU finns en webbutbildning som ger dig eveidensbaserad kunskap och praktiska verktyg för att motivera och stödja personer att ändra sina matvanor
 
Du hittar den på
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt