Strategiska forskningsprogrammet i Diabetes vid Karolinska Institutet anordnar ett internationellt endags diabetessymposium den 11 november 

 

Bifogat finner du programmet – det är ett helt öppet möte utan kostnad för deltagande!

 

Mer information med progrtam finns på hemsida där man även kan anmäla sig:

 

http://ki.se/en/srp-diabetes/diabetes-day

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt