Det mest hälsosamma landet att leva i är Island. Men Sverige kommer in som god trea strax efter Singapore. Listan finns i en vetenskaplig artikel publicerad i den högst ansedda och högt rankade tidskriften The Lancet

I en stor metastudie hämförs 188 länder mot FNs mål för hållbar utveckling. Bland de 33 indikatorer som mäsa i undersökningen finns fattigdom, tillgång till rent vatten och utbildning, men även fajktorer som jämlikhet och industruiell innovation.

Fler än 1800 forskare i 124 länder har bidragit med material till studien. Sverige får full pott i många välfärdsrelaterade områden, medan övervikt, självmord och alkohol är de tre områden där Sverige har sina sämsta resultat. Några länder lyfts fram av författarna, Island, som prisas för sitt arbete med att minska användningen av tobak, även Östimor får särskild uppmärksamhet för en framgångsrik kamp mnot malaria och målmedvetet arbete med att bygga upp ett fungerande sjukvårdssystem.

Studien har bekostats av medel från stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt