Studier är viktigt alternativt: En vetenskaplig utbildning är nödvändig för blivande läkare 

Vårt kliniska arbete med såväl utredningsgång och val av behandlingar skall vara dels förankrade med patienten och evidensbaserade. Vikten av att förstå och värdera studier och forskningsrön har blivit allt viktigare. Därför har utbildning i forskningsmetodik blivit ett obligatoriska moment under grundutbildningen med ett vetenskapligt arbete som motsvarar 30 högskolepoäng på läkarprogrammet under termin 10.

Man har även infört krav på att ST-läkare skall göra ett vetenskapligt- och ett kvalitets arbete, där 10 veckors tid avsätts under ST-tjänstgöringen. Man har även infört delmål (delmål 11 2008 års ST, a5 2015 års utbildning) i ST-utbildningen där bla krav på fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer har införts. 

Svensk förening för diabetologi (SFD) vill uppmuntra Svensk forskning inom diabetesområdet och har flera priser och stipendier för vetenskapliga arbeten. 

Inför SFDs vår- och höstmöten kan man till vetenskaplige sekreterare skicka in ett abstrakt och vara med om att tävla om risingstar-stipendier (à 10.000 kr). 

Här går det utmärkt att för studenter och utbildningsläkare att skicka in abstrakt av sitt vetenskapliga arbete, för mer etablerade forskare kan man skicka in opublicerade data eller studier som är presenterade vid internationellt möte. Se gärna information på www.sfdmoten.org 

Prof Johan Jendle, ÖL   David Nathansson, ÖL 

Örebro Universitet Diabetescentrum, resp SöS

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.