Ett spännande program finns utlagt på www.sfdmoten.se

Här kan Du också anmäla Dig liksom om Du vill ha hjälp med hotellrum etc.

Hjärtligt välkommen

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt