Bif artikeln om enkäten som genomförts i primärvården och publicerades i Primary Care Diabetes 11/8, Rebecka Husdal är doktoranden och som skriver nedan pressmeddelande 

Sedan 2006 har vårdcentralerna i Sverige blivit något fler och enheterna mindre med ökat antal listade patienter med typ 2-diabetes.

Från 2006 till 2013, har en heltidstjänst diabetessjuksköterska per 500 diabetespatienter ökat, men spridningen i landet är stor, från 0,52 till 1,12 heltidstjänst. Dessutom, har allt fler vårdcentraler utbildade diabetessjuksköterskor.

Samtidigt visar uppföljningsstudien att ingen förändring har skett gällande initiering av grupputbildning och att involvera patienter med typ 2-diabetes i att sätta behandlingsmål. Det visar en studie från Centrum för klinisk forskning i Västerås. 

År 2006 och 2013 skickades ett formulär ut till alla Sveriges vårdcentraler med syftet att undersöka hur Sveriges diabetesvård i primärvården har förändrats mellan åren 2006-2013. I den aktuella studien deltog över 70 % av alla Sveriges vårdcentraler vid de båda tidpunkterna.

Uppföljningsstudien visar även att diabetessjuksköterskor har mer tid per vecka avsatt för sina diabetespatienter, från 18 timmar år 2006 till 20 timmar år 2013.

Utöver den ökade bemanningen av diabetessjuksköterskor har fler vårdcentraler, cirka 30 procentenheter, minst en diabetessjuksköterska med 15 högskolepoäng i diabetesspecifik högskoleutbildning år 2013 jämfört med 2006. 


Resource allocation and organisational features

in Swedish primary diabetes care: Changes from

2006 to 2013.

Prim Care Diabetes. 2016 Aug 28. pii: S1751-9918(16)30063-8. doi: 10.1016/j.pcd.2016.08.002. [Epub ahead of print]

Resource allocation and organisational features in Swedish primary diabetes care: Changes from 2006 to 2013.

Author information

Abstract

AIMS: 

 

To compare the resource allocation and organisational features in Swedish primary diabetes care for patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) between 2006 and 2013.

METHODS: 

Using a repeated cross-sectional study design, questionnaires covering personnel resources and organisational features for patients with T2DM in 2006 and 2013 were sent to all Swedish primary health care centres (PHCCs) during the following year. In total, 684 (74.3%) PHCCs responded in 2006 and 880 (76.4%) in 2013.

RESULTS: 

Compared with 2006, the median list size had decreased in 2013 (p<0.001), whereas the median number of listed patients with T2DM had increased (p<0.001). Time devoted to patients with T2DM and diabetes-specific education levels for registered nurses (RNs) had increased, and more PHCCs had in-house psychologists (all p<0.001). The use of follow-up systems and medical check-ups had increased (all p<0.05). Individual counselling was more often based on patients' needs, while arrangement of group-based education remained low. Patient participation in setting treatment targets mainly remained low.

CONCLUSIONS: 

Even though the diabetes-specific educational level among RNs increased, the arrangement of group-based education and patient participation in setting treatment targets remained low. These results are of concern and should be prioritised as key features in the care of patients with T2DM.

 

10.1016/j.pcd.2016.08.002

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt