Bästa läsare

För tjugoförsta året i följd skickar Diabetolognytts fältreporter rapporter från EASD . Måndag 12 september är företagssymposiernas dag, skickar då bara en kort rapport sen börjar allvaret på tisdag, full rapport tisdag kväll!

vi hörs

Anders Frid, SUS Malmö