Pressrelease

En tillverkningssats av Glucagon Novo Nordisk, 1 mg, förfylld spruta (HypoKit) med batchnummer FS6X299 dras in

Malmö, Sverige 06 september 2016 – Novo Nordisk i Sverige återkallar en tillverkningssats av Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit). Läkemedlet används för behandling av svår hypoglykemi (lågt blodsocker) för diabetespatienter som behandlas med insulin.

Novo Nordisk har gjort en utredning som visade att i ett begränsat antal fall (0,006%) kan nålen lossna från sprutan i specifika tillverkningssatser (batcher) av Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit).

I Sverige är en batch berörd och för att skydda patienternas säkerhet, återkallar Novo Nordisk berörd batch från grossister, apotek och patienter i Sverige.

Den aktuella förpackningen är märkt på följande sätt:

Batch: FS6X299, utgångsdatum: 08/2018

Bilden nedan visar var batchnummer återfinns på Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit), se röda rutan.

Bild 1. A) Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit), där batchnummer återfinns i den röda rutan, B) Närbild av batchnummer.

bild saknas, går ej att lägga ut på www.dagensdiabetes.se
kommentar

Vad ska du göra om du har Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit) med ovannämnda batchnummer:

 •   Lämna tillbaka Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit) med ovannämnda batchnummer till ett apotek. Du kommer att få en ny Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit) kostnadsfritt när du lämnar tillbaka läkemedlet med ovannämnda batchnummer.

 •   Rapportera eventuella biverkningar till din läkare, eller till apotekspersonal eller sjuksköterska. Patienter kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se, Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

  Novo Nordisk återkallar berörda förpackningar i nära samråd med Läkemedelsverket för att säkerställa att samtliga oanvända Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit) med berört batchnummer tas bort och ersätts med ett välfungerande läkemedel.

  Om du har en Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit) med ett batchnummer som INTE nämns ovan så finns ingen grund till oro. Du kan känna dig trygg med att sprutan fungerar som det ska. Man behöver inte heller vara orolig om man redan använt en spruta från den aktuella batchen, eftersom felet bara rör själva sprutan och inte läkemedlet.

  Om Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit)

  Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit) används för behandling av svår hypoglykemi (lågt blodsocker) för diabetespatienter som behandlas med insulin.

  För mer information

www.novonordisk.se

Kundtjänst

Telefon: 020-98 18 10

Nyhetsinfo
Enligt uppgift har distribution till apoteks skett sedan mars 2016
www red DiabetologNytt