Press release 

Lanserar nu moln-till-moln integration med Abbotts Freestyle Libre

Idag tar Diasend ett nytt kliv i sin strävan att underlätta livet med diabetes, för både patienter och vårdgivare. Detta genom att introducera en moln-till-moln integration. I samarbete med Abbott Diabetes Care lanserar Diasend en direktkoppling till mobilapplikationen LibreLink*, som hör ihop med det populära flash-systemet för glukosmätning, FreeStyle Libre.

– Det här är den perfekta kombinationen av revolutionerande hårdvara inom glukossensorer och marknadsledande mjukvara inom datahantering, säger Anders Sonesson på Diasend AB.

Från och med idag är det möjligt för patienter som använder Abbotts FreeStyle Libre-system att integrera informationen direkt till diasend® – den marknadsledande lösningen för hantering av diabetesdata. Allt som behövs är en Android-telefon** försedd med LibreLink-appen, en ansluten FreeStyle Libre sensor och engångsinsatsen att sammankoppla de två systemen. 

Det aktuella glukosvärdet avläses enkelt genom att scanna sensorn med baksidan av Android-telefonen. Datan överförs då, från moln till moln, automatiskt till patientens diasend®-konto och blir därmed synlig även för valda vårdgivare.

– På Abbott strävar vi efter att hjälpa människor till bästa möjliga hälsa. Det gör vi genom att ge dem tillgång till de allra bästa produkterna och lösningarna som underlättar deras möjligheter att hantera sin diabetes. Vårt samarbete med Diasend är ytterligare ett steg i denna riktning och vi är glada över att kunna föra våra kunder ännu närmare sina vårdgivare, säger Eric Davis, Director of Global Strategic Marketing Innovation på Diabetes Care, Abbott.

Med diasend® får patienterna också möjlighet att se datan från sin FreeStyle Libre kombinerad med information från andra diasend®-kompatibla enheter såsom insulinpumpar, glukosmätare och aktivitetsmätare. Allting samlat, säkert lagrat och lättillgängligt för både patienter och vårdgivare. 

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet och det värdefulla tillägget som FreeStyle Libre utgör i vår lista av molnkopplingar, speciellt då vi noterar ett växande intresse från kliniker för passivt överförd data. Detta kommer att förbättra diasend® i vårt nuvarande typ 1-erbjudande – samt i vår kommande satsning inom typ 2-diabetes, säger Anders Sonesson, VD på Diasend AB.

Om Diasend

Diasend har det senaste decenniet arbetat för att förenkla livet för människor med diabetes och deras vårdgivare genom att optimera hantering av diabetesdata. diasend®-systemet gör det möjligt för användare att enkelt ladda upp, analysera och lagra data från fler än 140 olika glukosmätare, insulinpumpar, CGM system (Kontunerlig glukosmätning) och ledande aktivitetsmätare. Allt kostnadsfritt för patienter. Företagets lösning stödjer moln-till-moln integration såväl som mobila uppladdningar via trådlösa tekniker som BLE (Bluetooth Low Energy) och NFC (Närfältskommunikation).

Sammantaget gör detta diasend® till det marknadsledande systemet för hantering av diabetesdata – med fler än 400.000 aktiva patienter under de senaste 12 månaderna och över 1 miljon unika uppladdningar. Diasend stödjer idag 3000 kliniker i 23 länder, uppfyller kraven från FDA och HIPAA och är certifierat med ISO 13485. Företaget har kontor i Sverige (huvudkontor), USA och Storbritannien. www.diasend.com

Anders Sonesson
Diasend AB

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt