Må bra under Ramadan

Nyhetsinfo www

red DiabetologNytt

Ramadan är den religiösa fasta som muslimer genomför under en månad varje år. I år infaller den mellan den 6 juni - 5 juli. Under dygnets ljusa timmar får den fastande inte äta eller dricka, vilket kan leda till problem med välbefinnande och hälsa. Hälso- och sjukvården i Region Örebro län har bra information på sin webbplats för den som ska fasta.

- Även om det är möjligt att fasta vid kronisk sjukdom, så är det inte alltid så bra för kroppen, säger Stella Cizinsky, verksamhetschef på Hjärt-lungkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.
- Speciellt äldre personer kan vara de som är mest angelägna att genomföra fasta. Äldre med kronisk sjukdom är ofta mest känsliga för vätskebrist, och de som har diabetes, hjärtsvikt, njursvikt och svåra magbesvär bör diskutera med sin läkare innan de genomför fastan. Ett fåtal av dessa personer kan fasta utan risker för hälsan. Koranen säger att man inte skall riskera sin hälsa och sitt liv, och man kan göra andra goda gärningar om fasta inte kan genomföras, tillägger Stella Cizinsky.

Graviditet

Under graviditet och amning är moderns närings- och vätskeintag helt avgörande och även om det är tillåtet att fasta under graviditeten kan det utifrån ett medicinskt perspektiv ibland vara bättre för modern att nyttja möjligheten att fasta senare.

Kroniska sjukdomar

Vid många kroniska sjukdomar som exempelvis ögon-, hud- och neurologiska sjukdomar har fastan ingen eller liten inverkan. Om det är nödvändigt att ta medicin kan fastan genomföras genom att man i vissa fall minskar dosen till en eller två gånger dagligen och att medicinen tas nattetid under dygnets mörka timmar då den fastande får äta och dricka som vanligt. De som har kroniska sjukdomar och tar mediciner bör ta kontakt med sin läkare för att få råd hur man skall göra under ramadan.

Ladda ned broschyr
Ska du fasta under Ramadan? 
Då kan du ladda ner en broschyr som ger en djupare förståelse för hur kroppen reagerar på fasta. Den ger också sjukvårdspersonal råd och förståelse för den islamiska fastan och dess grundläggande principer och bestämmelser. Broschyren togs fram av representanter inom sjukvården och företrädare för Örebro Moské. Den har uppdaterats i år och finns för nedladdning på svenska, somaliska och arabiska på Region Örebros webbplats.

Källa: Pressmeddelande från Region Örebro