En stor satsning på medicinska kvalitetsregister har gjorts under 2012–2016. Detta har lagt grunden för en unik möjlighet att beskriva människors hälsa, upptäcka ojämlikhet i vården och forska fram nya behandlingsmetoder.

Att stoppa finansieringen nu riskerar att slå undan benen för utvecklingsarbetet inom sjukvården, skriver en rad medicinska debattörer inför en nationell kvalitetsregisterkonferens som startar på tisdagen idag i Göteborg 

Debattinlägget finns på www.svd.se

Av utrymmesskäl är nedan en förkortad version

Nyhetsinfo

www red DiabetoilogNytt

 

Det finns stora vinster att göra inom hälsa och sjukvård, om satsningen på de kvalitetsregister vi har byggt upp kan fortsätta, skriver artikelförfattarna.

DEBATT | KVALITETSREGISTER

I en undersökning genomförd av Sveriges kommuner och landsting – SKL kniper Sverige förstaplatsen när det gäller medicinska resultat. Av 15 OECD-länder ligger vi i topp och det med anledning av hög överlevnad i hjärtinfarkt, stroke, bröst- och tjocktarmscancer samt låg spädbarnsdödlighet.

Men förutom att uppvisa mycket goda resultat, lyckas Sverige kombinera hög kvalitet med god ekonomisk hushållning och vi är också det land som har bäst kostnadseffektivitet. I det här läget är det lätt att slå sig till ro, men hårt arbete återstår för att göra svensk sjukvård ännu bättre. Ett steg i rätt riktning är de senaste årens satsning på svenska kvalitetsregister. Kvalitetsregistren har haft ekonomiskt stöd från landsting/regioner och från staten. Det har varit en avsevärd satsning i syfte att höja registrens kvalitet och utnyttjande.

Ett kvalitetsregister är ett register som samlar in fokuserad information från patient och vårdgivare som del i vårdprocessen i syfte att utveckla och förbättra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren drivs och utvecklas av vårdens egen personal och är tillsammans med våra centralt förvaltade hälsodataregister. Många kvalitetsregister har också ett nära samarbete med patientföreningar.

Kvalitetsregister räddar liv. Data från ett kvalitetsregister, Swedeheart, och de öppna jämförelser som sprungit ur registret har till exempel lett till en kontinuerlig kvalitetshöjning av svensk hjärtsjukvård. Faktum är att dödligheten efter hjärtinfarkt i Sverige mer än halverats under en tioårsperiod.

Men kvalitetsregister leder inte bara till förbättrade medicinska resultat, de leder också till ökad delaktighet. Patienters upplevelse av vården, deras livskvalitet och deras smärta registreras och följs upp. Kvalitetsregisterdata gör det också möjligt att följa upp köer till operation och andra medicinska åtgärder. Genom att rangera ut ineffektiva metoder och stärka en effektiv vårdkedja sparar kvalitetsregistren pengar åt stat och landsting. Svenska kvalitetsregister möjliggör idag kontroll och kvalitetssäkring av de flesta av våra folksjukdomar. Kvalitetsregistren är viktiga för en mer jämlik hälsa!

Kvalitetsregister har också utvecklats till att bli basen för stora randomiserade forskningsstudier av hög kvalitet. Dessa forskningsstudier har gett Sverige ett internationellt försprång som forskningsland och bidrar till mer evidensbaserad sjukvård.

Av vetenskapsrådets stora anslag för klinisk behandlingsforskning 2015 var fyra av tio forskningsstudier baserade på kvalitetsregister, och spänner över alltifrån behandling av stroke, hjärtinfarkt, och fetmakirurgi till reumatiska sjukdomar. Genomförandet av denna viktiga forskning förutsätter en fortsatt satsning på kvalitetsregister.

Under senaste åren har tydliggjorts att fortsatt utveckling av kvalitetsregistren kräver att strukturerade termer och begrepp införs, vilket ökar datakvalitet och avsevärt minskar dubbeldokumentation i hälso- och sjukvården. Vi välkomnar detta och önskar att kvalitetsregistrens möjlighet till aktiv medverkan tydliggörs och att högsta växel läggs in i informatikarbetet så registerarbetet kan inriktas helt på sammanställande av resultat och analys.

Svenska kvalitetsregister utgör en unik möjlighet att beskriva människors hälsa, att kvalitetssäkra sjukvården, att identifiera ojämlikheter i vården och att forska fram nya behandlingsmetoder. Kombinationen offentligt finansierad sjukvård, personnummer, ett högt förtroende bland allmänheten, och kvalitetsregister är unik i ett internationellt perspektiv. För drygt fem år sedan presenterade utredare Måns Rosén sin utredning om kvalitetsregister. Han döpte passande nog utredningen till ”Guldgruvan i hälso- och sjukvården” och pläderade för en massiv satsning på kvalitetsregister.

Detta blev inledningen till en storsatsning på kvalitetsregister under åren 2012-16. Satsningen är dock tidsbegränsad. Vi menar att en stoppad finansiering nu riskerar att slå undan benen för ett omfattande utvecklingsarbete inom svensk sjukvård och svensk medicinsk forskning.

Att avsluta satsningen kommer att kosta liv och jämlik hälsa. Svensk sjukvård och dess patienter är värd bättre, de är värda en långsiktig, stabil och tillräcklig finansiering av svenska kvalitetsregister.

 

Jonas F Ludvigsson

professor, Karolinska Institutet/Örebro

Stefan James

professor, Uppsala

Veronica Svedhem

överläkare, InfCareHiv

Jonas Oldgren

verksamhetschef, UCR, Uppsala

Magnus Stenbeck

docent, Karolinska Institutet,

Johan Sundström

professor, Uppsala

Pär Myrelid

överläkare, Linköping

Måns Rosén

utredare av svenska kvalitetsregister, 2010

Ole Fröbert

adjungerad Professor, Örebro

Ulf Dahlström

professor, Linköping

Bertil Lindahl

professor, Uppsala

David Erlinge

professor, Lund

Pär Stattin

professor, Umeå/Uppsala

Jonas Halfvarson

överläkare, Örebro

Mats Löfgren

docent, Umeå

Johan Askling

professor, Karolinska Institutet

Göran Garellick

professor, Göteborg

Bo Norrving

professor, Lund

Anne Granath

biträdande verksamhetschef, Västra Götalandsregionen

Margareta Claesson Armitage

överläkare, Svenska Cornearegistret

Bengt Midgren

docent, Skånes Universitetssjukhus

KG Prütz överläkare, Helsingborg

Claes Mangelus

överläkare, Svenskt Perioperativt Register (SPOR)

Gunnar Hägglund

professor, Lund

Börje Ljungberg

professor, Umeå

Gunnar Juliusson

professor, Lund, Blodcancerregistret

Lars von Knorring

professor emeritus, ECT-registret

Fredrik Montgomery

docent, Lund

Tomas Jernberg

docent, Swedeheart

Olof Brattström

överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Marianne Arner

docent, HAKIR-Handkirurgiskt kvalitetsregister

Ami Hommel

docent, Lunds universitet & Malmö högskola

Claes Norring

professor, Karolinska institutet

Peter Fritzell

docent, Svenska ryggregistret Swespine

Janne Björkander

professor, PIDcare

Martin Malmberg

överläkare, Mammografiscreeningregistret

Michael Möller

överläkare, Göteborg

Birgit Stark

docent, Karolinska Universitetssjukhuset

Sofia Ernestam

överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Staffan Jahnson

docent, Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer

Magnus Becker

The National CLP Register

Ann Ekberg-Jansson

docent, Luftvägsregistret

Ulf Håkansson

överläkare, Nationella peniscancerregistret

Peter J Svensson

professor, Auricula

Stefan Söderberg

docent, Svenska PAH registret

Magnus Forssblad

docent, Korsbandsregistret

Björn Kragsterman

överläkare, Svenska kärlregistret (Swedvasc)

Thomas Gasslander

docent, Linköping

Anna Ehinger

överläkare, Blekingesjukhuset

Pär Nordin

docent, Svenskt Bråckregister

Per Arneborn

överläkare, Örebro Fredrik Holmqvist

docent, Nationellt kvalitetsregister för kateterablation

Ulf Thilén

överläkare, SWEDCON-nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar

Rut F Öien

docent, RiksSår

Ingmar Näslund

docent, Örebro

Carina Thorstensson

docent, Göteborg

Johan Ottosson

överläkare, Scandinavian Obesity Surgery Registry

Charlotte Zetterström

professor, Nationella Kataraktregistret

Lennart Minthon

professor BPSD register

Lars Enochsson

docent, GallRiks

Jan-Olov Larsson

docent, BUSA, nationellt kvalitetsregister för ADHD

Hans Östholm

SKaPa, Svensk kvalitetsregister för Karies och Parodontit

Thomas Högberg

docent, Lunds Universitet

Kerstin Sandelin

adjungerad Professor, Bröstcancerregistret

Cecilia Svanborg

överläkare, Svenska Internetbehandlingsregistret

Carl-Johan Wickerts

docent, överläkare, Danderyd och Svenska Intensivvårdsregistret

Peter Vasko

överläkare, RiksSvikt

Margareta Homström

docent, Svenska Hemofiliregistret

Lennart Fällberg

vårdenhetschef, Könsdysforiregistret

Amir Sherif

docent, Svensk Urologisk Förening

Mats Heyman

docent, Svenska Barncancerregistret

Stellan Håkansson

docent, Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister

Anders Lindblad

överläkare, Cystisk Fibros-registret

Otto Robertsson

biträdande överläkare, Svenska Knäprotesregistret, SUS Lund

Joacim Stalfors

docent, ÖNH-kvalitetsregister

Bengt Söderberg

ortopedingenjör, Protesregistret Swedeamp

Göran Eiman biträdande verksamhetschef, Kvalitetsstjärnan

Claude Marcus

professor, Karolinska Institutet

Jan Hillert

professor, Svenska Neuroregistret

Tommy Stödberg

barnneurolog, Svenska Barnepilepsiregistret BEPQ

Gunnar Hägglund

professor, Lund

Inger Westborg

överläkare, Svenska Makularegistret

Maria Eriksdotter

professor, Svenska Demensregistret

Martin Sundberg

docent, Skånes Universitetssjukhus

Magnus Gisslén

professor, InfCare HIV

Per Lindmarker

överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Rolf Zetterström

överläkare, Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar

Ingvar Syk

doc Överläkare, Svenska Kolorektalcancer Registret

Olof Stephansson

docent, Graviditetsregistret

Joakim Dillner

professor, Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Åke Carlsson

docent, Malmö

Tommy Andersson

professor, EVAS-registret

Erik Nordenström

docent, SQRTPA-registret

Ola Olén

biträdande överläkare, svenska IBD-registret

Anders Sönnerborg

professor, InfCare HIV

Jan Johansson

docent, Skånes Universtitetssjukhus, Lund

Mikael Landén

professor, BipoläR

Kaj Forslund

verksamhetschef Rättspsykiatri, Stockholm

Soffia Gudbjörnsdottir

professor, Nationella Diabetesregistret

Anna Trinks

med Dr, Senior Alert-registret

Fotnot: De flesta av undertecknarna är registerhållare för ett svenskt kvalitetsregiste