Pris till pionjär inom epigenetik och diabetes. Press release

- Det känns helt fantastiskt, säger hon.

Charlotte Ling framhåller att priset är ett erkännande för hela hennes forskargrupp.
- Vi är ett sammansvetsat forskarlag som fungerar bra ihop. Det är jätteroligt.

Motiveringen lyder:
"Professor Charlotte Ling är pionjär i studier om epigenetiska mekanismers betydelse för hälsa och metabola sjukdomar. Epigenetiska förändringar av vårt genom är ett sätt varigenom miljön kontrollerar vårt genom. Detta får allt större betydelse för metabolisk forskning där det sedan länge varit känt att genetiska och miljömässiga faktorer samverkar för att utlösa och upprätthålla sjukdom.
Detta har lett till ett antal viktiga genombrott , som finns i ett antal uppmärksammade publikationer, och ett mycket upptaget reseschema som föredragshållare över hela världen."

Priset instiftades av Diabetesprogrammet vid Lunds universitet (DPLU) 2004. Det delas ut årligen till en ung och framgångsrik forskare i syfte att inspirera andra. Forskaren ska vara verksam inom diabetesforskning i något av de nordiska länderna och priset tilldelas vetenskaplig excellens. Juryn utgörs av tidigare års pristagare. Priset är personligt och består av 50 000 kronor.                                                                    

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt