Socialstyrelsens dokument kring gravidietsdiabetes blev ofullständigt pga bristande underlag. Därför behövs kompletterande information. Styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi SFD ställer sig bakom initiativet.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Information om nationell RCT

Förutsättningen för kliniker som vill delta är att inga förändringar i handläggning av GDM vad gäller screening och diagnoskriterier görs i ert område INNAN studiestart eftersom vi kommer jämföra befintlig handläggning med nytt protokoll.

Oklarheter vi hoppas kunna få svar på via planerade studien:

 • Kan vi använda kapillär provtagning eller ej?
 • Vilken screeningmodell är rimlig?
 • Vilket av värdena i glukosbelastningen (faste- 1-h eller 2-h) predikterar bäst negativa utfall i svensk population?
 • Förbättras kort- och långtidskonsekvenserna för mamma och barn med dessa nya, lägre värden jämfört med våra riktlinjer idag?
 • Är de nya riktlinjerna hälsoekonomiskt försvarbara i vår population?

Studien stöds av Svenskt nätverk för Nationella Kliniska Studier inom OB/Gyn (SNAKS) som utgör en underavdelning inom Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

Projektplanen kommer att presenteras för SNAKS (www.sfog.se) i slutet på januari 2016 och förhoppningsvis kommer studien att kunna drivas med stöd via professionen. Vi kommer bland annat att använda det nya Graviditetsregistret i utvärderingen. Ju fler som deltar i studien desto snabbare får vi studien utförd och ett bättre underlag för förändring.

Tidsplan:

 • Studien beräknas pågå ca 1 år.
 • Januari 2016: projektplan, etikansökan
 • Februari-april 2016: Frågan till kliniker, MHV-områden om deltagande
 • Maj-juni: Information till deltagande kring studiestart
 • Hösten 2016: Studiestart!

Välkommen att höra av er vid frågor och vi inom Styrgruppen (bifogar lista) hoppas Ni deltar- Vi är sannolikt det enda landet som kan göra detta på ett klokt och strukturerat sätt!

Bästa Hälsningar via Styrgruppen             151218

Helena Fadl, Sektionsansvarig Obstetrik, ÖL, PhD,

Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro

                                                            Tel: +46 72 7121258,

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

STYRGRUPP November 2015

Örebro:

Helena Fadl, KK USÖ ÖL, PhD

Karin Hilden, Specialistläkare KK USÖ, doktorand

Stefan Jansson, DL, PhD

Erik Schwarcz, endokrinolog, docent

Ann-Christin Nilsson, MHV ÖL

David Simmons, endokrinolog och epidemiolog, Prof, University of Western Sidney och gästprofessor Örebro Universitet

Scott Montgomery, professor, Epidemiologi

Anders Magnusson, Statistiker

Malmö-Lund:

Kerstin Berntorp, endokrinolog, Adj. professor

Claes Ignell, obstetriker, PhD

Helena Strevens, obstetriker, Docent

Göteborg:

Ulla-Britt Wennerholm, Obstetriker, Docent

Stockholm:

Karin Axell, barnmorska, SöS

Carina Ursing, endokrinolog, PhD, SöS

Martina Persson, PhD, pediatriker, KI

Elisabeth Storck-Lindholm, PhD, MHÖL, Södersjukhuset

Uppsala:

Anna-Karin Wikström, Docent, Obstetriker

Fredrik Ahlsson, Docent, pediatriker

Umeå:

Margareta Persson, Universitetslektor, barnmorska

Preliminär planering studieupplägg:

 • Som studie design har clusterrandomisering (områdes/kliniknivå) diskuterats i relation till

Sk ”Stepped wedge” design vilket innebär randomisering av starttidpunkt (förändring till nya riktlinjerna).

 • Behandlingsriktlinjer skall tas fram gemensamt i gruppen.
 • Utfallsmåtten blir composite outcome: (sectio, LGA, Preeklampsi, skulderdystoci) som i HAPO och för långtidsuppföljning separata utfall för mamma och barn. Att beskriva incidensen är också ett utfallsmått.
 • Antagandet att med tex den screening som finns i Skåne kommer de som kör IADPSG kriterier att få ca 15-20% diagnos i jämförelse med ca 2 % idag.
 • Övrig screeningmodell som används ger sannolikt färre, ca 10%- i relation till 1 % idag.
 • Antalsmässigt per region beror på förlossningstalen, de flesta kommer vara kostbehandlade och kräva resurser inom Primärvården/Mödrahälsovården.

Idag har följande kliniker preliminärt gett besked om deltagande:

Skåne, Lund, Örebro, Uppsala, Göteborg, Södersjukhuset