Antalet användare av www.diabeteshandboken.se ökar varje månad. Nu mer än 1000 besökare per dag. Målgruppen är diabetesarbetande personal på mottagning på sjukhus och vårdcentral

Diabeteshandboken.se uppdateras ständigt. Den följer nationella riktlinjer och konsensus.

Nu finns dessutom alla kapitel som utskrivbara filer. I tryckt form kan man skaffa en pärm med ett register med 37 flikar.

Under året har bland annat tillkommit behandlings PM rörande kortison, nya läkemedel vid typ 2, nya insuliner. Nya riktlinjer finns också för blodfettsbehandlingar och blodtryck.

Mest besökta kapitlet är "Vad är ett bra HbA1c", följt av "Akut högt blodsocker" På tredje plats kommer "Kost och alkohol". Sedan följer kapitlet "Grundkurs för behandling av typ 1".

Här finns också på översiktssidan flera värdefulla www, Blankett för anmälan till Läkemedelsverket, uträkning av kreatinin-clearance, 

www.dagensdiabetes.se stöder www.diabeteshandboken.se - och länkar till denna och vice versa.

DIABETESHANDBOKEN är en problemorienterad uppslagsbok för patienter och alla inom sjukvården som kommer i kontakt med diabetespatienter. Gör Du också ett besök på www.diabeteshandboken.se

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt