Forskning om minskad död hos T2diabetespatienter prisas

Pressmeddelande  

Det blodsockersänkande läkemedlet Jardiance som minskar risken för att patienter med typ 2-diabetes ska drabbas av 38% mindre död på grund av hjärt-kärlsjukdom har av tidningen Dagens Medicin utsetts till den femte viktigaste forskningsnyheten 2015.

Läkemedlet är det första av moderna diabetesläkemedel för vilket denna effekt har kunnat dokumenteras. Därför väckte resultaten från en stor studie (EMPA-REG OUTCOME) med över
7 000 deltagare stor uppmärksamhet då de presenterades vid en internationell diabeteskongress i Stockholm i september. Även risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt minskade, liksom död oavsett orsak.

– Vi är mycket stolta över denna utmärkelse. Cirka hälften av alla dödsfall hos personer med typ 2-diabetes beror på hjärt-kärlkomplikationer. Därför är resultatet från EMPA-REG Outcomestudien så viktigt, säger Charlotte Luderowski, medicinskt ansvarig inom diabetes på Boehringer Ingelheim.

 

Nyhetsinfo

Studien publicerades i N Engl J med 2015;373;2117-2118.

Av övriga 10 stora forskningsnyheter enligt Dagens Medicin nämns som nr 7 "Lägre blodtrycksmål snart på gång?" utifrån Sprint studien N Engl J Med 2015;373;2103-2116 där patienter med hög kardiovaskulär risk lottades till mer intensiv behandling och då fick de bättre överlevnad och lägre risk för ny hjärtkärlsjukdom. 

Bland forskningsnyheter utan inbördes placering, 5 bubblare, nämns att "Kolesterolsänkning spelar verkligen roll" och man refererar N Engl J med 2015;372;2387-2397 Improve-it studien. Resultaten visade att tillägg av ezetimib till sedvanlig statinbehandling minskade antalet hjärt-kärlhändelser hos patienter med etablerad lkranskärlssjukdom.

www red DiabetologNytt