Här har vi laddat upp presentationerna från postkonferensen som hölls den 15 oktober 2015. Seminariet arrangerades av Dagens Medicin och Svensk Förening för diabetologi.

Kanske till Inspiration för Dig som hade svårt att deltaga på mötet och andra intresserade av senaste nyheterna kring diabetes

Moderator 
Stig Attvall

Kardiovaskulär säkerhet vid behandling av typ 2-diabetes – vad säger senaste data?
Michael Alvarsson

Graviditet och diabetes.
Carina Ursing

Tidig intervention vid typ-2 diabetes – nya insikter.
Magnus Löndahl

Nya diabetesläkemedel – en uppdatering.
Björn Eliasson

Insulinbehandling och kombinationsbehandling – ny kunskap och forskning.
Jarl Hellman

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt