Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) har  2-dagars årliga möten i de olika nordiska länderna. Nästa år är mötet förlagt till Island,  Reykjavik,  den 22-24 april. Närmare information finns på www.sssd2016.is. Observera att det ges generösa travel grants  (upp till 6000 kronor) till yngre deltagare (upp tom 40 år) som presenterar  föredrag.
 
Vänliga hälsningar
 
Valdemar Grill
Ordförande SSSD 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt