På EASD presenterades uppgrdatering av CGM, Dexcom G5.

1. Dexcom G5 Mobile är den första CGM produkten med direktkoppling till mobiltelefon.

2. G5 har glukosprecision med mätnoggrannhet över tid MARD (Mean Absolute Relative glucose Difference) 9%, all time low, och på dag 4 MARD 8% dvs i klass med de allra bästa egenglukosmätarna med precision bättre än plus minus 10%. G5 är godkänt för barn från 2 års ålder.

3. Glukosvärdet kan nu användas för att få underlag för att ta insulin - tidigare CE-märkning har enbart gällt godkännande för trend-analys av glukos.

 

Kontinuerlig glukosmätning har ansetts vara det största genombrottet inom typ 1 diabetesbehandlingen under de senaste 40 åren1

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Press release i sammandrag

Dexcom G5® system för mobil kontinuerlig glukosmätning erhåller CE-märkning
– Dexcom meddelade idag att Dexcom G5® system för mobil kontinuerlig glukosmätning (CGM) har erhållit CE-märkning och kommer att finnas tillgängligt i ett flertal europeiska länder inom de kommande veckorna. Detta nya system introduceras på konferensen EASD (the European Association for the Study of Diabetes) 2015 i Stockholm.

Det nya systemet är det första CGM-systemet inom EU som kan kopplas till en mobiltelefon**, och indikationen är för vuxna och barn så unga som två år.

Systemet har en trådlös Bluetooth®-teknologi inbyggd i sändaren som låter glukosinformation presenteras direkt på en smartenhet (mobiltelefon eller surfplatta). Detta befriar användaren från att behöva bära en separat mottagare vilket är både behändigare och mer diskret.

Användare kan fortfarande använda systemets mottagarenhet som en alternativ display om de skulle vilja. Dexcom G5 Mobile CGM-system har även Share-teknologi som låter användaren välja upp till fem utvalda ”följare” som kan följa patientens glukosinformation på distans på sin egen smartenhet och erhålla varningsmeddelanden från nästan var som helst, vilket i sin tur möjliggör en utökad supportkrets - kommentar www.dagensdiabetes.se; avsett för flräldrar till barn.

Dessutom krävs inga bekräftande fingersticksblodprov inför behandlingsbeslut* vid användandet av det nya Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Den ökade bekvämligheten och kostnadsbesparingarna som följer när fingersticksblodprov inte längre behövs för att bekräfta CGM-värdena kommer göra detta integrerade behandlingssystem för diabetes än mer uppskattat. 

Dexcom G5 Mobile CGM-system har en högpresterande glukossensor som tillsammans med sändaren ger förbättrad rörelsefrihet och en flexibilitet att se och dela personliga glukosdata och trender. Datasäkerhet och sekretess säkras genom att en krypterad Bluetooth lågenergilänk och en autentiseringsprocess används.

Dexcom G5 Mobile CGM-system kommer med en 7-dagars sensor och erbjuder möjlighet att skräddarsy alarm för att ge patienter avancerade varningsmeddelanden för att hjälpa dem undvika farligt höga och låga glukosvärden.

Data från Dexcom G5 Mobile CGM-system kan integreras med DIASEND, en kommunikationsplattform som överför och integrerar CGM-data och ger retrospektiva rapporter som hjälper patienter och vårdgivare med diabetesbehandling.

Kontinuerlig glukosmätning har ansetts vara det största genombrottet inom diabetesbehandlingen under de senaste 40 åren1.

Det traditionella sättet att mäta glukos (blodsocker) har varit genom fingersticksblodprov. Med Dexcom G5 Mobile CGM-system behövs fingersticksblodprov enbart för att kalibrera CGM-mätningen. 

G5-systemet kan användas som guide vid beslut om behandling och om kost. CGM är viktigt eftersom det förutom att visa glukosnivåer även visar riktning och hastighet på glukosförändringarna samt även meddelar användaren när glukosnivån är för låg eller för hög.

*Om din glukosvarning och mätningar inte matchar dina symtom eller förväntningar ska du ta ett fingersticksblodprov. Minst två blodprov per dag krävs för kalibrering.
** För en komplett lista på kompatibla enheter besök
www.dexcom.com/compatibility

Referenser

  1. Clarke SF and Foster JR. A history of blood glucose meters and their role in self-monitoring of diabetes mellitus.
    Br J Biomed Sci. 2012;(3)2:83-93.
  2. Data and Statistics, World Health Organization Web site, Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes/data-and-statistics
  3. Hyperglycemia (High blood glucose). American Diabetes Association Web site. http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/hyperglycemia.html. Updated August 5, 2013. Accessed December 3, 2013.
  4. Hypoglycemia (Low blood glucose). American Diabetes Association Web site. http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/hypoglycemia-low-blood.html. Updated July 16, 2013. Accessed December 3, 2013.

Press release i sammandrag Diasend

Diasend AB fördjupar samarbete med Dexcom Inc. för att automatiskt integrera data från kontinuerliga glukosmätare (CGM) till diasend®. Nya app Diasend Mobile

Diasend meddelar idag att man kommer integrera CGM-data från Dexcom G5®1 Mobile till diasend®. De patienter som använder diasend® kommer ha möjligheten att automatiskt kombinera mobil CGM-data från Dexcom med insulinpumpar och aktivitetsdata. All data är säkert förvarad och lättillgänglig på ett ställe. Patienter kan dela sin data och på ett enkelt sätt ha kommunikation med sin vårdgivare.

  1. Detta öppnar för nya möjligheter för vården att enklare följa sina patienter och även kunna erbjuda ett bättre arbetsflöde på klinikerna. CGM-datan importeras till diasend® automatiskt utan kablar, vilket i sin tur sparar tid för både patient och vårdgivare.
  2. Den mobila CGM-datan kommer integreras via funktionen diasend® Connected Apps™ som lanserades 2014. Än så länge har den använts för synkronisering av aktivitetsdata från appar som Fitbit och Jawbone. Dexcom G5® Mobile är den första mobila CGM-lösningen som kommer bli integrerad i diasend®. Fler lösningar och fler kompatibla enheter är under utveckling. Liksom tidigare produkter från Dexcom kommer den nya Dexcom G5 enheten också vara kompatibel för traditionell överföring till diasend® om patienten inte väljer att automatiskt integrera datan.
  3. Diasend meddelar också att deras mobilapp nu är tillgänglig i flertalet länder. Med appen diasend® Mobile kan patienter övervaka sin data från insulinpump, blodglukosmätare och CGM-mätare. All data som visas i mobilappen är också tillgänglig till de kliniker som använder diasend® om patienten önskar. Appen gör det också möjligt ladda upp data med vissa glukosmätare.