EASD Stockholm 2015 dag 0

Bästa Diabetolognyttläsare!

Er resande reporter ber nu att för 20:e året få ta Er uppmärksamhet i anspråk för att följa den femdagarsresa genom världens mest mångfacetterade och dynamiska medicinska landskap som varje EASD-möte är. Högtravande? OK. Men sant. Åter i Stockholm och Älvsjö alltså, det var bara fem år sedan sist men jag förstår varför. Nu klipper jag direkt vad jag skrev i min rapport 2010:  ”…tråkig är det uttryck som brukar användas om Älvsjömässan. För mig är lokaler bra om ljudet och bilden fungerar, stolarna är bekväma, alla får plats, trådlöst internet fungerar och det finns kaffe inom räckhåll. Allt det är uppfyllt alltså ger jag Älvsjömässan fem stjärnor, designpriser kan andra tävla om.”

EASD börjar alltså i morgon men måndagen är sedan flera år industrins dag och ett utmärkt tillfälle att höra vad företagen satsar på just nu. Dessutom har de en förmåga att engagera de mest namnkunniga föreläsarna. Är det inkretiner kommer Michael Nauck och Jens Juul Holst att höras, är det kardiovaskulärt är Lars Rydén med. Det är bara bra, de finns på toppen av en anledning. Nu radar jag upp några företag, som vanligt har jag varit i konstant rörelse!

 

Novo Nordisk

Evolving perspectives in trating diabetes and obesity.

Största salen, mycket folk, Bo Ahrén (han är ordförande för hela EASD-mötet) som moderator. På förmiddagen fokus på viktreduktion, Michael Lean (bra namn) från Glasgow kunde visa tämligen uppmuntrande resultat med ett VLCD-program kallat Counterweight, 25 % av patienterna nådde >20 kg viktminskning men väldigt många misslyckades. Läge alltså för behandling med liraglutid i högdos, 3 mg, som ju NN registrerat och fått godkänt under namnet Saxenda. Bara godkänt för obesitas, inte diabetes. På eftermiddagen nya behandlingar, Stephen Gough fick återigen tala om kombinationen Tresiba-Victoza som nu är godkänt i Sverige under namnet Xultophy. Personlig åsikt: I en omröstning om det potentiella värdet av detta läkemedel skulle den få höga poäng av mig, i en omröstning om hur namnet låter på svenska skulle det inte få motsvarande höga poäng. Men OK, effekten är det viktiga och det är mycket tilltalande att låta insulinet ta hand om fastevärdet och låta liraglutid sänka postprandiellt glukos, allt utan viktuppgång och med färre hypoglykemier jämfört med insulinbehandling.

 

Astra Zeneca

Individualised patient care in type 2 diabetes: translating science to practice.

Näst största salen, dessutom höll man på mycket längre än Novo Nordisk så area under the curve för antal ord blir större. Helt OK för dem som lever efter devisen att den som kan mest när hen dör vinner. Mathieu Chantal från Belgien och Jiten Vora från the UK som värdar. En hel del om SGLT2-blockerare men det för mig viktigaste var att föreläsarna var samstämmiga på en punkt: Det finns evidens för att bra behandling tidigt vilket innebär tidig kombinationsbehandling kan förhindra komplikationer och förhindra uppkomst av glukosminne (glucose legacy). Jens Holst, som ju har högre wpm (words per minute) än de flesta föreläsare hann gå igenom hur bra alla eller nästan alla av dagens diabetesmedel passar att ge tillsammans.

Jochen Seufert hade t.o.m. fått titeln: Why not combine earlier? Med slutsatsen att vi borde göra det. Vilket jag också tycker liksom ett växande antal diabetologer runt världen. Han påpekade, vilket jag inte så ofta tänkt på, att ADA/EASD-algoritmen för behandling säger att om vi inte nått HbA1c-målet på tre månader ska vi utöka behandlingen, alltså kan vi gärna vara uppe i trippelbehandling efter sex månader. Gör vi det? Inte alls, studier visar att det i genomsnitt tar 1-2 år innan behandling utökas. Riktlinjerna är rätt, vi ska bara börja följa dem.

 

Som ni förstår tillbringade jag mest tid på ovanstående sessioner men jag hann med några fler nerslag.

 

 

Sanofi

Different patients, different needs: towards an integrated care approach in diabetes care.

Richard Bergenstal och Lars Rydén som moderatorer. Jag hörde lite om Toujeo, alltså glargin med styrkan 300 E per ml. Kommer snart till Sverige. Den har lite längre effekt än glargin U100, får väl se om det är kliniskt märkbart. Sanofi har ju också som första GLP1-analog sin kardiovaskulära säkerhetsstudie, ELIXA, i hamn och den visade ingen ökad risk för kardiovaskulära händelser.

Under samma tak hörde vi också om PCSK9-monoklonala antikroppar för behandling av förhöjt LDL-kolesterol. Vad PCSK9 betyder? Det är lätt: Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9. Blockerar man det enzymet kan man uppenbarligen få en dramatisk reduktion av LDL-kolesterol. Sanofi har alirocumab (handelsnamn Praluent) och Amgen har evolocumab (handelsnamn Repatha). Båda är godkända av både FDA och EMA, Praluent ännu inte slutligen godkänt av EU men det är väl en formalitet. Subkutan injektion varannan vecka. Kommer att återkomma i veckan till detta.

 

Boehringer Ingelheim & Eli Lilly

Lite mindre sal men stort intresse. Empagliflozin (Jardiance) är ju klar med sin cardiovascular outcome-studie EMPA-REG och kunde lite otippat visa superiority vad gäller kardiovaskulära händelser, inte bara non-inferiority alltså. Nu handlade inte symposiet mest om det, de ska ha en särskild session senare i veckan. SGLT2-blockarna har flow, om man säger.

 

Så hörde jag också Dexcom meddela att man nu lanserar Dexcom G5 CGM-system. Största skillnaden mot G4 är att man nu via bluetooth kan skicka alla data till sin smartphone och i princip inte längre behöver en handenhet. För mig är det viktigaste då att du kan fininställa larmet så att det låter som du själv vill och inte behöver dra till sig uppmärksamhet.

På samma tema visade Katarina Eeg-Olofsson från Sahlgrenska erfarenheter av Freestyle Libre, i en öppen registrering av patienter med högt HbA1c kunde nästan alla sänka HbA1c över 3-9 månader. En fick så svår hudreaktion att Libre måste avbrytas, några fler hade reaktioner som kunde hanteras.

 

Avslutar med BD som ger sig in på pumpkatetermarknaden med en produkt som ska vara bättre och orsaka färre kateterproblem. Får väl se. På samma session talade Hans de Vries från Amsterdam om closed loop-system, han jobbar själv med kombinationen Dexcom – Spirit Combo. på hans sista slide stod det ”…ready to go to market”. Mark my words, senast 2017 har vi semi-closed loop på marknaden!

 

Detta, gott folk, var bara uppvärmning, i morgon börjar officiellt EASD 2015

Vi hörs

Anders Frid, SUS