Stockholm, 10:e September 2015
Beslut från Kammarrätten om inhibition
inga restriktioner för insulinpump MiniMed 640G
 
Medtronic informerar härmed om beslutet från Kammarrätten i Stockholm gällande MiniMed 640G insulinpumpar i Sverige.
 
Medtronic återupptar nu försäljning och distribution av insulinpumpen MiniMed 640G i Sverige
 
Domstolens beslut är
"Kammarrätten upphäver beslutet från förvaltningsdomstolen och beslutar att svenska Läkemedelsverkets beslut den 30 juli 2015 om förbud att sälja samt återkalla insulinpumpen MiniMed 640G inte ska gälla i avvaktan på slutliga beslutet av förvaltningsdomstolen i fallet.”
 
Domstolen anger som skäl för sitt beslut att de fäster stor vikt vid expertutlåtande från diabetesläkare i Sverige. 
 
Information från Medtronic AB
 
Läkemedelsverket har haft synpunkter på display information, time out, vid bland annat ordination om bolusdos av insulin.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt