Christina Kennedy Dagens medicin var ytterst ansvarig för olika sessioner och moderator kring diabetes

30 proc mindre insulinpump sedan landstingen tog över ekonomiskt ansvar dec 2013 från TLV.
Dessförinnan hade insulinpump varit i Sverige ett fritt nationellt diabeteshjälpmedel, inom förmånssubventionen under 25 år, men då TLV 2012 gjorde en egen juridisk analys på eget initiativ så bedömde myndigheten att insulinpump hade för lång livslängd, 4 år istället för 2 år, även om den egentliga livlängden kanske är 2 år och att insulinpump drivs av elektronik istället för mekaniskt. Därefter tog TLV bort insulinpump ur förmånssystemet. Insulinpump har funnits sedan 40 år tillbaka och är en etablerad behandling inom diabetesvården vid typ 1 diabetes, också i Sverige.
Insulinpump betyder mycket för livskvalitet, bättre stabilt blodsocker och mindre episoder med låga blodsocker och bättre långtidssocker, HbA1c.
Jenny Hjalmarsson landstingspolitiker Stockholm, forskare, skrivit avhandling inledde, har själv typ 1 diabetes. Beskriver ett friare liv, har vattentät insulinpump och kan vara med barn på strand. Glömde en gång vid stor stress hemma sin insulinpump och fick då 25 tfnsamtal från maken, satt på ett möte – så insulinpumpen är viktig för hela familjen. Insulinpumpen var nödvändig, behövde den för att kunna fungera med sin diabetes. En insulinpump syns men det gör ej penna. Inte så lätt att leva med diabetes eller pump.
Lever med diabetes, måste varje dag ta många blodsocker per dag, 4-10, för att ligga rätt och bra i värden. Fight varje dag. Funktionellt bäst med insulinpump. Men vill kunna hoppa ner i vattnet om barn fallit i – och därför bra att alla insulinpumpar är vattentåliga.
Medveten om att "man är kostsam", diabetesvården kostar och insulinpump kostar. Tar blodsocker och har hela tiden en känsla av att "jag kostar samhället pengar". Medveten om detta.
Men utan pump par tim blir jag akut sjuk. Söndrig mobil tar en vecka komma i fatt. Pumpbrist gör att man dör inom ett par timmar.
Har haft 35 år diabetes. Få pump var en stor händelse. Tillräckligt sjuk nu för att få kontinuerlig glukosmätning, Cgm, med akustiskt larm för att få besked innan blodsocker når farligt låga nivåer. CGM har revolutionerat nu mitt sätt ha diabetes.
Kan ett liv värderas i pengar? Om vi med Diabetes är hög- presterare är vi en skatteresurs för samhället. Ingen person utan diabetes förstår hur det är att ha diabertes. Diab syns ej men ändå ej så enkelt. En sjukdom som sätter gränser.
Bävar för de som ej har insulinpump - och ej Cgm. Samhället tjänar på fler alerta individer med diabetes. Tänk att man kan bli så lycklig över sådant man egentligen ej vill ha. Gråter
Soffia Gudbjörnsdottir, Sahlgrenska Universitetssjukhus, vet utifrån NDR nya hårddata för insulinpumpar för patienten publicerad i referee-aktad tidskrift Br Medical Journal BMJ i veckan. En positiv nyhet som kan hjälpa oss att få den behandling som flest vill ha. Vi har nu studier på liv och död. 7 årsdata. Pålitliga resultat. Tidigare enbart livskvalitet och HbA1c. Pressrelease redan i Aftonbladet och Sydsvenskan liksom Reuters Health.
Uppf 6.8 år m uppf till 2012. Låg dödlighet redan i gruppen med typ 1 diabetes under 40 år.
Om justerar f skillnad i grupperna blir det mkt starka resultat. Dödlighet i hjärtkärlsjd går ned med 42 proc lägre risk. Total dödl 27 proc lägre risk. Starka övertygande siffror.
Bättre förutsättningar att kunna kontrollera blodsocker kan vara en effekt av insulinpump, mindre svängningar upp och ner efter måpltid etc. Mycket bra kommer med pumpen. Halverad risk f dödl kranskärlssjd. Första gången detta är visat – en historisk händelse
Huvudindikation för insulinmpump är svängande blodsocker eller högt HbA1c. Endast 12 proc har insulinpump i Östergötland. Socialstyrelsen diskuterar 30%. Vissa barndiabetesmottagningar har 70%. Andelen med insulinpump online per sjukhus finns att se öppet för alla på www.ndr.nu/knappen.
Inkomst och utbildning sk socioekonomiskt index påverkar risk för död 2015 vid typ 1 diabetes – finns nyligen visat 1/6 i en avhandling fråpn NDR. Vi måste erkänna detta.
Mer individ-anpassad vård behövs i Sverige 2015. Vi har ett ansvar att leva upp till detta
Kolla eget landsting på www.ndr.nu/knappen
Diskussion
Soffia Gudbjörnsdottir; Går ej att göra randomiserad studie i dagsläget, ingen kommer att göra detta – vi har nu de data vi behöver för att öka insulinpump-användning. Denna information är ute på Reuters Health idag. SoS har disk 30 procent. Det bör vara mer än en ekonomisk fråga vilka som får pump.
Disk SG Soffia Gudbjörnsdottir
Sofia Wallström TLV
Kristina Nilsson politiker riksdag
Hannah-Karin Linck Gävleborg, politiker
Fredrik Löndahl ordf Sv Diab Förb
Johan Jendle diabetolog Karlstad
FL Nationell lösning behövs för att tillgodose behovet av insulinpump, det är enbart av medicinska skäl att patienter får tillgång till insulinpump utan även viktig fråga kring livskvalitet. Variation är alldeles för stor nu i landstingen. Får på en del ställen låna utrustning istället för permanent. Vill ha för de 21 landstingen något som är ännu bättre än dec 2013
Johan Jendle; Måste utvärdera behandling. Handhavande. Det är en kostnadseffektiv behandling liksom kombination med Cgm. Man kostar ej som diabetespatient. Utan det är kompikationer som står för endast 60 proc. Läkem 8 proc. Karlstad har 27 proc har pump. Man har ej nedgång i insulinpumpanvändning och planerar 2015 för en ökning.
90 pumpar tidigare och nu enbart 20 pumpar i Gävleborg. Har misslyckats i upphandling – är orsaken, överklagat. I avvaktan på upphandling har vården väntat. Politikern följer Gävleborg nu löpande i NDR för att se att ökning sker, snarast. Pump anses vara ett viktigt redskap.
SW; Övergång mellan två system har gjort att patienten hamnat i kläm. SKL får ta upp detta igen då skevhet. Ny lagstiftning är en möjlighet – men tar tid
SW; teknikalitet väger mer än patientnytta. Tlv hamnar ibland i svåra diskussioner men för insulinpump var det inte en fråga om ekonomi utan en fråga om juridik. Vårt problem var förmånssystemet och där finns ej reträtt. TLV kan ej ta denna fråga igen. TLV har kört frågan i botten. Nationellt är det ej unikt med krav på jämlik vård. Behövs nationella lösningar.
FL eftersträvar nationellt upphandling och vill hitta andra ännu bättre vägar. Skulle föredra nationell upph. Mer ändamålsenligt.
Vad göra? Återställare?
SW på TLV vill ha en dialog m SKL. Är öppen för samverkan.
FL vill ha nationell lösning, patienter måste få ha möjlighet tillsammans med vården att välja modell av pump istället för en enda pump – det finns olika behov från 1 år till barn-ungdom till äldre.
SG anser att vi framöver nu i höst på diabetesmottagning vid besök av patient med typ 1 diabetes som ej har insulinpump bör fråga oss om denna patient ska nu få insulinpump. Istället för diskussion om vilka som inte ska ha pump - det blir lättare.
Referat
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt