Möte i Visby 30/6 Ny lagstiftning, ny teknik och förändrade värderingsmönster innebär ett kraftigt ökat förändringstryck på sjukvården sätt att möta patienterna. Framtidens sjukvård behöver tänka nytt – men hur?
Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska universitets- sjukhuset, Anders Ekblom, styrelseordförande, Karolinska universitetssjukhuset, Sara Riggare, patient med Parkinsons sjukdom. Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP), Stockholms läns landsting, Erika Ullberg (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, Carina Nordqvist Falk, ansvarig för programmet för Framtidens sjukvård i Region Skåne. Arrangeras i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Referat
Sara Riggare inledde och pratade om att året består av 8736 tim egenvård med oftast endast 1 tim återbesök hos sin läkare. Resten av tiden är det ofta svårt att nå sin läkare och vården. Därför är egenvården än viktigare. Må-bra-tid är den viktiga och viktigaste tiden för en person med en livslång sjukdom – viktigare än hur mycket tid vederbörande mår mindre bra.

Framtidens patient diskuteras på hennes Twitter @SaraRiggare Blogg www.riggare.se

Melvin Samson, sjukhusdirektör på Karolinska, engelsktalande med svenska powerpointbilder, diskuterade att Läkaren gått nu från Från Gud till Guide och att Patient gått från tidigare passiv till nu aktiv partner i vården.

Sara Riggare kände sig ibland som en patient-extremist. Viktigt att ha kontroll över sin egen situation

I diskussionen framfördes tankar från vårt första Innovationslandstingsråd, första historiskt, Daniel Forslund, och pratade bland annat om Möjliggörare. Största hinder är de hinder vi själva sätter upp. Arbetssätt som igår måste förnyas.

 

I diskussionen framfördes

Hur ska mötet ske med patienten ske? IT system ska stödja personcentrerad vår med transparens med patient som samskapande. Samförståndsanda är viktigt

Låta proffsen vara proffs. Ej detaljstyra verksamhet för professionen. Det är viktigt att vi gör om ersättningssystem. Ny tid ger nya möjligheter. Betalt per besök driver ingen innovation. Vi måste därför minska besöks-driven ekonomi. Vårdbesök ska kunna alltmer ersättas med support, coaching via sms, mail, app, Skype etc.

Äldsta och yngsta i vården är de med störst motstånd och minst öppenhet mot e hälsa och egenvård, tyckte patientföreträdaren. Innovationskraft i sjukvården går för långsamt. Vi har en 0 vision i trafiken men i vården tar allt mycket längre tid. Tankar tar tid TTT. Stort gap mellan design och konstruktion i vården – det är också ett otroligt stort gap mellan topp och botten i sjukvården.

Samsyn måste ske med politiken då förändring tar flera mandatperioder. Det är viktigt att vi för in ett nytt och nya kreativa perspektiv. Och att ledningen politiskt och tjänstemannamässigt ger vården ett stöd, ett verkligt stöd från organisation. Nya aktörer, Google, Apple etc bör än mer kunna underlätta individens kontakt med sin läkare

 

Flera nyckelord

Framtidens sjukvård. Gigantisk omställning. Sjukt svårt ändra inne i huvudet. Vi måste därför ändra Mind Set. Walk the Talk. Ha Multiple Discussions. Börja med Baby steps.

Re-invent step by step. Already stressed system. Katalysator för hela verksamheten måste finnas. Det som är en tillgång för en region måste finnas nationellt.

Mer jämlik vård, ej bara ur genussynpunkt, utan också socioekonomiskt, ta hänsyn till våra invandrares krav på sjukvård och kontakter med vården. Olika krav från yngre resp äldre, svensktalande resp tolkbehov, digitala patienter till analfabeter och dyskalkyli, etc

Det tar 17 år för att få ut forskningsdata. 10 år gamla är då resultaten - när de kommer ut. Måste gå snabbare 2015.

Kunskap att optimera kunskap. Har ny väldigt mycket kunskapsdata som måste struktureras. Det är viktigt att utgå ifrån att professionen vill väl, tro väl om vården.

Fram till nu finns i vården fragmenterisade vårdkedjor. Kvalitetskontroll är viktigt, måste utvecklas än mer. Resurssatt vård måste utbytas mot kvalitetsstyrda ersättningssystem, värdebaserad vård.

Samsyn om vägen fram. Samtidigt blöder sjukvården. Saknas personal och saknas vårdplatser framförallt på storsjukhusen, Karolinska.

Alla var eniga om att ny teknik ger nya möjligheter. Patientföreträdaren såg fram emot att nu kunna läsa i höst sin journal och det kommer införas inom de flesta områden i hela Sverige under 2016.