En ung patient uppsöker en närakut i Stockholm med klassiska diabetessymtom, förhöjt blodsocker, och fler andra tydliga symtom som visade sjukdomens allvarlighetsgrad.
Men istället för att remittera akut till sjukhus, som föräldrarna ville, skickades han hem.
Det agerandet innebär en fara för patientens liv, anser Inspektionen för Vård och omsorg IVO, som nu kritiserar närakuten för sjukvårdens agerande
Enligt iVO fick inte patienten vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet som man har rätt till enligt lag. Därför kritiseras skarpt nu både läkaren och kliniken av tillsynsmyndigheten
Från Dagens Nyheter 150710
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt