PRESS RELEASE 

 

Insulinpump halverar risken för kardiovaskulär händelse och död. Utdata NDR. BMJ. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som publiceras i inflytelserika British Medical Journal. 

 

I studien, som genomförts med hjälp av Nationella Diabetes Registret NDR I Sverige, följde forskarna 18 168 personer med typ 1 diabetes i Sverige mellan åren 2005 och 2012. Av deltagarna fick 2 441 sitt livsnödvändiga insulin via pump, övriga tog insulin via sprutor flera gånger dagligen. 

 

Studien visar att bland de som behandlades med insulinpump var risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom och att dö kraftigt reducerad, jämfört med de som tog insulin med hjälp av sprutor. Sambandet är statistiskt säkerställt. 

 

– Vi har noggrant analyserat de nya resultaten för att eliminera risken för orsaksförväxling, och vi hittar ingen annan förklaring än att detta är en sann effekt, säger forskaren Isabelle Steineck vid Sahlgrenska akademin.    

 

I nästa steg ska forskarna närmare granska exakt vilka mekanismer som ligger bakom insulinpumpens goda effekt. Isabella Steineck tror att en del av förklaringen ligger i den mer omfattande patientutbildning och intensivare blodsockerkontroll som följer med användningen av insulinpump. 

 

Pumpen ger en jämnare tillförsel av insulin, och vi vet sedan tidigare studier att insulinpump medför färre episoder med lågt blodsocker. Kanske tar pumpanvändarna också blodsocker oftare än sprutanvändarna, säger Isabella Steineck.  

 

Forskarnas slutsats är att insulinpumpen inte bara underlättar för den enskilde, utan också är en säker och bra behandling. 

 

– Det är goda nyheter för de som har typ 1-diabetes. Men alla vill inte använda pump, och det viktigaste är fortfarande att uppnå så bra blodsockerkontroll som möjligt, säger Soffia Gudbjörnsdottir, diabetolog och ansvarig vid Nationella Diabetesregistret. 

 

I genomsnitt 20 procent av alla vuxna patienter med typ 1 diabetes i Sverige har idag tillgång till behandling med insulinpump. Men tidigare studier vid Sahlgrenska akademin visar att användningen varierar stort mellan olika sjukhus: på vissa sjukhus får 12 procent av patienterna en pump, på andra uppåt 30 procent.

 

Nyhetsinfo

 

Den 30 juni är Soffia Gudbjörnsdotter i Almedalen för att debattera det faktum att allt färre patienter får insulinpump, vilket är tvärtemot de nationella riktlinjerna. Seminariet arrangeras av bland andra Svenska Diabetesförbundet och Dagens Medicin. 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26613?redir=%23eidx_0

 

Artikeln Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study publicerades online i British Medical Journal den 11 juni. 

 

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h3234

BMJ-artikeln går här att läsa i fulltext inklusive figurer och tabeller och utan lösenord

 

Svenska Nationella Riktlinjer för pump-behandling 2015 hos vuxna sid 43

http://dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/213843%20DN%20nr%201-15_compress.pdf

 

Svenska Nationella Riktlinjer för pump-behandling hos barn-ungdomar 2015 sid 123

http://dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/214520_DN_nr_3-15_Web.compressed.pdf

 

Sammanfattning Results i BMJ-artikeln

Follow-up was for a mean of 6.8 years until December 2012, with 114 135 person years.

 

With multiple daily injections as reference, the adjusted hazard ratios for insulin pump treatment were significantly lower:

  0.55 (95% confidence interval 0.36 to 0.83) for fatal coronary heart disease,

  0.58 (0.40 to 0.85) for fatal cardiovascular disease (coronary heart disease or stroke), and

  0.73 (0.58 to 0.92) for all cause mortality.

 

Unadjusted absolute differences were

   3.0 events of fatal coronary heart disease per 1000 person years; corresponding figures were

   3.3 for fatal cardiovascular disease and

   5.7 for all cause mortality. 

 

Conclusion i artikeln; Conclusions

This nationwide observational study of individuals with type 1 diabetes shows that treatment with an insulin pump was associated with a considerable reduction in risk of fatal coronary heart disease, fatal cardiovascular disease, and all cause mortality.

 

Whether the results reflect the physiological consequences of insulin pump treatment, the clinical management that pump users receive, or the educational aspects of having the pump remains elusive.

 

What is already known on this topic

In patients with diabetes, both hyperglycaemia and hypoglycaemia are risk factors for cardiovascular disease (coronary heart disease or stroke)

Continuous subcutaneous infusion of insulin with a pump could result in fewer episodes of hyperglycaemia and hypoglycaemia than multiple daily injections and provide better glycaemic control

 

What this study adds

Treatment of type 1 diabetes with an insulin pump is associated with significantly lower adjusted hazard ratios for fatal coronary heart disease, fatal cardiovascular disease, and all cause mortality, as well as non-significant reduction in hazard ratios for non-fatal or fatal cardiovascular disease

Patient education and frequency of blood glucose monitoring might have influenced the observed 

association

 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt