Ulf Eriksson, professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska Institutet, Stockholm, har genom sin forskning identifierat flera proteiner med betydelse för fosterutveckling och sjukdom.

En mycket viktig upptäckt är att tillväxtfaktorn VEGF-B kontrollerar upptag av fettsyror genom blodkärlsväggen. Detta kan bidra till fetma, insulinresistens och diabetes typ 2 och är kunskap som kan leda till ny behandling riktad mot dessa sjukdomar.

För detta får han i år Svenska Läkaresällskapets JUBILEUMSPRIS – 150 000 kr och sekelmedalj i silver.

- Mycket roligt och inspirerande att få denna utmärkelse för allt arbete, säger Ulf Eriksson.

Jubileumspriset instiftades till Läkaresällskapets 50-årsjubileum 1858 och tilldelas författare till framstående medicinska arbeten som publicerats de fem senaste åren. Erikssons uppmärksammade resultat är publicerade i de bästa internationella tidskrifterna.

Det delas ut på Läkaresällskapet den 17 november 2015.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt