Socialstyrelsen har publicerat slutversionen av beslutsstödet Gränsvärden för graviditetsdiabetes, som varit ute på remiss under våren. I och med det finns det nu en nationell rekommendation om gränsvärden för diagnosen graviditetsdiabetes, något som hittills saknats.

Syftet med beslutsstödet är att underlätta för vården att fånga upp kvinnor med mild hyperglykemi och erbjuda dem stöd och behandling för att få kontroll över blodsockret. Detta kan förebygga komplikationer i samband med förlossningen och troligen även bidra till en bättre hälsa på längre sikt för både kvinnorna och barnen.

En viktig synpunkt på remissversionen var att Socialstyrelsen även borde ange gränsvärden för kapillär provtagning. Vi har undersökt den möjligheten, men på grund av den stora osäkerheten för omräknade värden har vi avstått.

Beslutsstödet är en av flera pusselbitar i arbetet för en kunskapsbaserad och jämlik vård för gravida kvinnor. Nästa steg är att placera in pusselbiten i arbetet inom respektive verksamhet. Professionerna och verksamheterna behöver också hjälpas åt att göra det möjligt att utvärdera effekterna av att införa de nya gränsvärdena.

Nyhetsinfo

Slutdokumentet harmonierar väsentligen med tidigare remiss-version. På sidan 10 finns "Behandling" vid grav diab med olika prio-siffror, metformin prio 7, stöd till förändrade ohälsosamma levn vanor och systematisk uppföljning efter grav prio 2 samt intervention med kostråd, fysisk aktivitet och ev tillägg av insulin prio 2.

"För mer detaljerade kliniska riktlinjer hänvisar SoS till vårdprogram på området"

Gå in på

www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-6-52 för att läsa dokumumentet i sin helhet, endast 16 sidor

Dokumentet "Gränsvärden för graviditetsdiabetes" ska ses som en del, enligt myndigheten ett komplement, av Nationella Riktlionjer för Diabetes från Socialstyrelsen, som kom 17/2 2015.

www red DiabetologNytt