En spruta med insulinproducerande celler i låret. Det kan vara framtidens behandling för typ 1-diabetes. Och det behöver inte heller vara så avlägset om man får tro forskarna på diabeteskonferensen i USA.

alt
Stamcell.

Det pågår flera lovande studier där man mad hjälp av stamceller kan skapa betaceller som producerar insulin. Hindren man först ska övervinna är förstås många, men optimismen är stor.

1. För det första är det inte bara att skapa betaceller, de måste också svara på sockernivån i blodet för att kunna reglera den.

2. För det andra, eftersom den pågående attacken från immunförsvaret fortsätter att förstöra cellerna när de kommer in i kroppen måste patienten i dag ta immunhämmande läkemedel, vilket gör personen känslig för infektioner och kan ge svåra biverkningar.

”Frysa” sjukdomen

Under diabeteskonferensen i Boston, USA, presenterades flera studier där man framgångsrikt tagit stamceller från en person, gjort om dem till insulinproducerande celler och satt tillbaka dem in i patienten.

Studierna är ännu så länge små och omfattar inte så många patienter.
I en studie omfattande 25 personer var tre fortfarande insulinfria efter sex år.
- Det visar att vi kan ”frysa” sjukdomen och på så sätt bevara den egna insulinproduktionen, sägerCarlos Eduardo Barra Couri vid university of Saõ Paolo.
Studien visar att ju högre nivå av C-peptid vid tiden för transplantation, desto längre tid som insulinfri.

Försvarare byter sida

De så kallade t-cellerna är kroppens egna försvarare som visats sig förvandlas till lönnmördare när den autoimmuna processen startar. Mer kunskap om vad som får dem att byta sida är också på väg. Men så länge man inte kan hindra immunsystemet från att förstöra sina egna betaceller, måste patienter som transplanteras med nya celler behandlas med immunhämmande mediciner.

Därför pågår också många olika försök att kapsla in cellerna i en konstgjord bukspottkörtel så att de inte kan attackeras av immunförsvaret.

Bukspottkörtel i miniformat

- I stället för en stor bukspottkörtel tänker vi att man kan skapa många små som utsöndrar insulin, säger Daniel G Andersson.

Han och hans kollegor är på god väg att skapa en bukspottkörtel i miniformat som innehåller allt den behöver i form av näring och syre. Med tillräckligt många kan de åstadkomma detsamma som en stor.

Text: Sara Liedholm
Från www.diabetesportalen.se

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt