ADA Boston.

Treatment with sitagliptin, a DPP4-inhibitor, versus placebo for median 3 years in 14 671 patients with type 2 diabetes and established cardiovascular (CV) disease showed non-inferiority for the primary composite CV endpoint of the trial evaluating CV outcomes (TECOS) in the sitagliptin group.

Researchers at the Univ of Oxford Diab Trial (DTU) and the Duke Clinical Research Institute (DCRI) have found among patients with T2DM and established CV disease, addition of sitagliptin to usual care did not impact on the risk for major adverse CV events, no risk for hospitalization for heart failure and no ther adverse events.
Concerns about possible links between incretin-based therapies and effects on the pancreas have been raised.

In TECOS, acute pancreatitis and pancreatic cancer were uncommon and not statistically significant different between groups. Numerically, in the sitagliptin group there were more patients with acute pancreatitis and fewer patients with pancreatic cancer than in the placebo group, no significant difference.

Prof Rury Holman from Oxford Univ, joint chair of the study, commented ”TECOS provided reassurance that sitagliptin may be used safely to improve blood glucose levels in a diverse group of T2DM patients at high CV risk without impacting on rates of CV complications or heart failure”

Prof Eric Petersem DCRI Exec dir at Duke Univ stated ”TECOS is an excellent example of academic and industry colloraborative research”

TECOS was designed, run and analyzed independently by DTU and DCRI, in an academic collobaration with MSD

In summary; sitagliptin seems to be a safe drug for metabolic control of T2DM. 

Kommentar Peter M Nilsson, Malmö

TECOS studien varade i genomsnitt 3 år och omfattade nära 15.000 patienter med typ 2 diabetes och tidigare kardiovaskulär sjukdomsyttring.

Dessa randomiserades till antingen 100 mg sitagliptin (50 mg vid nedsatt njurfunktion) dagligen eller placebo som tillägg till övrig behandling, en design som liknar den tidigare Pro-ACTIVE studien med pioglitazon mot placebo sekundärpreventivt.

Huvudresultatet i TECOS var att man kunde påvisa en säkerhet i nivå med placebo och ingen ökad risk för hjärtsvikt vilket varit en signal i tidigare liknande studier med DPP-4 hämmare (SAVOR, EXAMINE).

Vidare kunde man påvisa non-inferiority för kardiovaskulära händelser jämfört med placebo, men ingen ökad kardiovaskulär preventiv effekt. Detta kan bl.a. tänkas påverkas av den omfattande sekundärpreventiva behandlingen som dessa patienter hade under studien.

Sammanfattningsvis kan man nu anse att säkerheten för DPP-4 hämmare ytterligare stärkts och att risken för hjärtsvikt inte påvisats i TECOS.

Kommande studier med GLP-1 analoger får utvisa om en förstärkt inkretineffekt kan ge andra och mer uttalade kardiovaskulära resultat, bl.a. i LEADER studien (liraglutin) som väntas cirka 2017. Utvecklingen för att finna nya, säkra och effektiva diabetesläkemedel fortsätter.

 

ADA online direct

Nyhetsinfo

Publicerad idag på www.nejm.com, läs i sin helhet, utan lösenord

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1501352?query=featured_home

Slides available at

www.dtu.ox.au.uk

and

www.TECOS-study.org


www red DiabetologNytt