Tidningen DiabetologNytt skickas i början av denna vecka ut till 4000 medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi.

Du som väntar på Din tidning eller Du som bara vill läsa den på www

 

Gå in på www.dagensdiabetes.se

så ligger den där överst till vänster, klickbar och utan lösenord

 

eller gå in på nedan www så kommer du direkt till tidningen

http://dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/214520_DN_nr_3-15_Web.compressed.pdf

 

God sommarläsning

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt