En ny Sifo-undersökning, utförd på uppdrag av Bayer, visar att fyra av tio svenska ögonläkare anser att de inte kan erbjuda alla patienter med åldersförändringar i gula fläcken, våt AMD, optimal behandling. Sju av tio ögonläkare anser dessutom att patienterna får vänta för länge på behandling, något som kan leda till att patienterna förlorar synen i onödan.

Ögonklinikerna är idag under stor press med långa köer och svårigheter med att hinna behandla och kontrollera alla patienter i tid.

En viktig orsak till att patienterna inte får hjälp tillräckligt snabbt är att det råder brist på personal på ögonklinikerna, en annan att patienterna själva söker hjälp för sent, säger Christina Frennesson, docent och överläkare på Ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Klinikerna tvingas prioritera hårt mellan olika patientgrupper, och patienter med våta åldersförändringar i gula fläcken behöver behandling snabbt för att inte riskera att få bestående synskador.

Sjukdomen är kronisk, och behandlingen behöver ges under lång tid. De olika läkemedlens effekt varar olika länge, och beroende på vilken behandling man väljer kan intervallerna mellan behandlingarna utökas och man kan ändå behålla synförbättringen.

− På kliniken försöker vi att rationalisera genom att i ”lugna” sjukdomsperioder öka intervallerna mellan behandlingarna, som ges som injektioner. Därför är det viktigt att patienten kommer till kliniken vid varje planerad tidpunkt utan dröjsmål. Om behandlingen kan ges mer sällan är det en fördel både för patienten som slipper komma till kliniken lika ofta, och för sjukvården då det kräver mindre personal.

Men antalet patienter ökar varje år, och med tanke på att sjukdomen är kronisk så behövs mer resurser till ögonsjukvården, fortsätter Christina Frennesson.

 

Viktigt att få behandling i tid

På senare år har det kommit flera nya effektiva, men resurskrävande, behandlingar mot våta åldersförändringar i gula fläcken. Hos patienter som tidigare förlorade synen kan man idag bromsa sjukdomen och förbättra, eller till och med återställa, synen. Det krävs långvarig behandling eftersom sjukdomen är kronisk.

För den som drabbas kan behandlingen bidra till att man kan behålla körkortet, klarar av att läsa och kan fortsätta bo kvar hemma och klara sig själv. Därför är det oerhört viktigt att ögonvården fungerar och att man söker hjälp i tid.

 

Fakta om åldersförändringar i gula fläcken

Cirka 3 500 nya fall av våt åldersförändring i gula fläcken upptäcks varje år, och det är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos vuxna över 60 år. Exempel på symtom på åldersförändringar i gula fläcken kan vara:

  • En rak linje ser krokig ut, ”krokseende”
  • En svart fläck mitt i synfältet
  • Man ser suddigt och får svårt att läsa

Det krävs att man behandlar våta åldersförändringar i gula fläcken i tid, så fort man märker av symtom ska man söka hjälp. Väntar man för länge finns det risk för att synnedsättningen blir bestående. Mer information finns i separat faktablad.

Cecilia Lindahl, External Affairs Manager, Bayer HealthCare

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt