Hälften av de patienter som opererats för övervikt med gastric bypass löper förhöjd risk att drabbas av episoder med lågt blodsocker. För de som opererats med metoden duodenal switch är risken ännu högre.

Detta visar en studie på Akademiska sjukhuset där patienter följts upp ett till två år efter operation.

Enligt forskarna bör alla överviktspatienter som drabbas av blodsockerfall efter sådana ingrepp rekommenderas anpassad kost och vid behov läkemedelsbehandling.

Ökad olycksrisk

– Det är känt att personer som genomgått överviktskirurgi trots minskad total dödlighet har en ökad risk att avlida i olyckor vilket kan ha koppling till episoder med lågt blodsocker, så kallad hypoglykemi.

Vår slutsats är att man efter operation bör rekommendera anpassad kost och vid behov behandling med nya inkretinpreparat, läkemedel som ökar nivåerna av vissa tarmhormoner efter måltid, till patienter som drabbats av blodsockerfall, framhåller Niclas Abrahamsson, diabetesläkare och ansvarig för patientstudien.

Kontinuerlig blodsockermätning

I Sverige genomgår cirka 8 000 personer operation för sin övervikt varje år. Majoriteten opereras med metoden gastric bypass. Akademiska sjukhuset startade med överviktoperationer 1996 och i fjol opererades cirka 240 patienter, vilket är på samma nivå som tidigare år.
I den aktuella studien undersöktes patienter ett till två år efter överviktsoperation på Akademiska sjukhuset.

Hälften av dem som opererats med metoden gastric bypass och 78 procent av dem som opererats med metoden duodenal switch hade episoder med lågt blodsocker, uppmätta med kontinuerlig glukosmätning under tre dygn.

Olika operationsmetoder

Patienter som genomgår gastric bypass-operation har ett BMI på över 35. Lite förenklat innebär ingreppet att man krymper magsäcken och kopplar bort tolvfingertarmen. För extremt överviktiga, med ett BMI över 50, finns även en annan metod kallad duodenal switch som innebär att man både krymper magsäcken och kraftigt kortar tunntarmen.

FAKTA
Den kliniska studien (AMBOX) publicerades i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Endocrinology den 21 april 2015.

Källa: Pressmeddelande från Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset

 

Abstract

www.eje-online.org/content/early/2015/04/21/EJE-14-0821.abstract

  • CLINICAL STUDY

Hypoglycemia in Everyday Life after Gastric Bypass and Duodenal Switch

Abstract

Design: Gastric bypass (GBP) and duodenal switch (DS) in morbid obesity are accompanied by marked metabolic improvements, particularly in glucose control. In recent years, episodes of severe late postprandial hypoglycemia have been increasingly described in GBP patients; data in DS patients are scarce. We recruited three groups of subjects; 15 GBP, 15 DS and 15 non-operated overweight controls to examine to what extent hypoglycemia occur in daily life.

Methods: CGM (continuous glucose monitoring) was used during three days of normal activi-ties. The glycemic variability was measured by MAGE and CONGA. Fasting blood samples were drawn and the patients kept a food and symptom log throughout the study.

Results: The GBP-group displayed highly variable CGM-curves and 2.9% of time was spent in hypoglycemia (<3.3 mmol/L or 60 mg/dL). The DS-group had twice as much time in hypogly-cemia (5.9%) and CGM-curves with little variation, as well as lower HbA1c level (29.3 vs. 35.9 mmol/mol, p<0.05). Out of a total of 72 hypoglycemic episodes registered over the 3-day peri-od, 70 (97%) occurred in the postprandial state and only about one fifth of the hypoglycemic episodes in the GBP and DS groups were accompanied by symptoms. No hypoglycemias were seen in controls during the 3-day period.

Conclusions: Both types of bariatric surgery induce marked, but different, changes in glucose balance, accompanied by frequent, mainly unnoticed hypoglycemic episodes. The impact and mechanism of hypoglycemic unawareness after weight-reducing surgery deserves to be clarified.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt